PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>MÁME VYBRÁNO | Odpovídá Radek Tvrdík

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

MÁME VYBRÁNO | Odpovídá Radek Tvrdík

29. 5. 2020 Propamatky.info: O možnostech spolupráce s Místními akčními skupinami hovořil Radek Tvrdík. O možnostech spolupráce s Místními akčními skupinami hovořil Radek Tvrdík. | Foto: Aleš Kozák | Licence: Všechna práva vyhrazena Čtvrtečním hostem na konferenci MÁME VYBRÁNO byl Radek Tvrdík z MAS Lípa pro venkov. Tady jsou vaše otázky z večerní diskuze. Dnes v 18.00 hodin sledujte poslední z rozhovorů, večer bude patřit okrašlovacím spolkům.

Pokrývají MASky území celé republiky nebo někde zůstávají bílá místa?
Ačkoli se snažíme metodu Leader propagovat i v území, které s ní doposud nemá zkušenosti, iniciujeme vznik nových místních partnerství (MAS) nebo rozšiřujeme území MAS stávajících. Část území zůstává přesto nepokryta, včetně měst nad 30 000 obyvatel, která nemohou být členy s ohledem na stanovená pravidla, v současnosti je to asi 5–10 procent plochy republiky.

V regionech již dříve fungovala různá uskupení (občanská sdružení, později spolky a podobně). Co stálo za vznikem MAS?
MAS mohou mít dnes formu zapsaného spolku, zapsaného ústavu nebo historicky ještě obecně prospěšné společnosti. Impulsem k jejich vzniku byla možnost získat prostředky na realizaci místní rozvojové strategie z fondů EU, která se objevila s naším vstupem do EU. Podmínkou k tomu jsou však poměrně striktní pravidla fungování a naprostá transparentnost v rozdělování finančních prostředků.

MAS přes dotační programy podporují různé aktivity v regionech. Existuje nějaký přehled, které z nich se soustředí na podporu obnovy památek?
Obávám se, že žádný takový přehled neexistuje. Je to díky tomu, že každá MAS má jiné zaměření a škála možností je široká. Doporučuji každému zjistit si, která MAS působí v jeho lokalitě a kontaktovat přímo její pracovníky, kteří mu v dané problematice poradí a ukáží mu správný směr.

Jakým způsobem se můžu já jako majitel památky dozvědět o aktuální možnosti podpory? Informujete aktivně o své činnosti, nebo musím sledovat dění sám?
Samozřejmě, že MASky o svých aktivitách informují. Nejčastěji je to prostřednictvím webu nebo místních zpravodajů, některé inzerují i v regionálním tisku. Přesto je ale třeba dění sledovat. Za nás mohu říci, že mimo zveřejnění na webu rozesíláme informace na všechny členy a obce v území MAS. Následné sdílení těchto zpráv však zaručit nemůžeme.

Spolupracujete s ostatními MASkami v Čechách a na Moravě? Sdílíte a inspirujete se mezi sebou?
Spolupráce je samozřejmostí a mnohdy i důležitým zdrojem inspirace. Každý kraj má svou krajskou síť MAS a celostátně většinu MAS zastřešuje národní sdružení (NS MAS). Pro členy a starosty obcí každým rokem organizujeme exkurzi po zdařilých projektech MAS v různých koutech republiky a zároveň i k nám na Kutnohorsko některé MAS jezdí na výměnu zkušeností. Například na září připravujeme program pro MAS Sokolovsko.

Jaká realizace či aktivita, kterou jste podpořili, vám udělala největší radost?
To je těžká otázka. Těch hezkých projektů je více, ale asi největší „srdcovkou“ byl projekt oživení staré venkovské fary v Košicích u Malešova pro místní spolek, který v něm realizuje volnočasové a vzdělávací aktivity.

Je možné dohledat, které MASky se zaměřují v rámci svých strategií na obnovu kulturního dědictví? Kde tyto informace hledat?
Nejlepší je podívat se na web konkrétní MAS. Pokud se vám nepodaří najít, co hledáte, je lépe obrátit se na kontaktní osobu a dohodnout si osobní setkání.

Kolik finančních prostředků bylo díky metodě Leader v České republice již proinvestováno?
Přesné číslo vám nejsem schopen říci, ale určitě by se dalo dohledat. Pokud jde o naší MAS v období 2014–2020, rozdělujeme 43 mil. z Programu rozvoje venkova, 70 mil. z Integrovaného regionálního operačního programu, 16 mil. z Operačního programu Zaměstnanost a 10 mil. z Operačního programu Životní prostředí. K těmto částkám je třeba připočítat v různé procentuální výši podíl žadatele. Celková částka se bude pohybovat okolo 200 mil. Kč.

Jak zapojovat kromě obcí také podnikatele do oprav památek? Máte nějaké doporučení, jak je zaujmout? Děkuji a přeji hezký den.
My se v minulosti snažili vždy o vícezdrojové financování obnovy. To znamená, že část peněz dá vlastník (např. farnost), částečně přispěje obec a část peněz získáváme benefičně (sbírkou, kulturní akcí nebo třeba nějakou prezentací výrobků – floristika, soutěž o nejlepší pekařský výrobek, sochařské sympozium a jiné). A zde je právě příležitost přitáhnout k akci i místní podnikatele a přimět je k podpoře místních památek. Uznávám ale, že to není vůbec jednoduché a vždy je třeba individuální přístup.

Sledujte poslední rozhovor naší on-line konference – dnes v 18.00 hodin, hostem bude David Šebesta z Okrašlovacího spolku Budíček. Mimo jiné poví, jakou úlohu dnes mají okrašlovací spolky v regionech, kde berou peníze a energii pro svou činnost. Přihlaste se na www.mamevybrano.cz. Na stejném odkazu získáte přístup i k odvysílaným rozhovorům.

Čtěte také:

Otázky a odpovědi k prvnímu rozhovoru o duchovní krajině Novohradských hor s Michaelou Vlčkovou

Diskuzi o obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí s Petrem Váňou

Odpovědi na otázky ohledně takzvaných stolpersteinů položené Františku Bányaiovi

Autor: Jan Štifter

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info