PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky

Zpravodajství

Předchozí předchozí strana 8 9 10 11 12  13 další strana Šipka

Téma: Časopisy

 

Památky středních Čech č. 1/2011

Propamatky.info: Památky středních Čech č. 1/2011, roč. XXV, 64 stran. ISSN 0862-1586. 28. 11. 2011 PRAHA | Časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze slaví 25 let od vzniku periodika, které si připomíná na stránkách tohoto čísla. Naleznete zde však množství dalších zajímavých příspěvků z oblasti památkové péče.

Zprávy památkové péče č. 5/2011

Propamatky.info: Zprávy památkové péče č. 5/2011, roč. 71. ISSN 1210-5538 22. 11. 2011 PRAHA | Nové číslo Zpráv památkové péče je věnováno vědecko-výzkumné činnosti v oblasti památkové péče v letech 1995–2011 a představuje některé z vybraných řešených úkolů. Obsahuje však i množství dalších zajímavých příspěvků.

Bibliografie Zpráv památkové péče 1937–2010

Propamatky.info: Bibliografie Zpráv památkové péče 1937–2010, Praha 2011, ISBN 978-80-87104-81-1 30. 9. 2011 PRAHA | Redakce časopisu Zprávy památkové péče ústředního pracoviště Národního památkového ústavu svým čtenářům i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti konečně přináší bibliografii časopisu od roku 1937 až po současnost.

Zprávy památkové péče č. 4/2011

Propamatky.info: Zprávy památkové péče č. 4/2011, roč. 71. ISSN 1210-5538 12. 9. 2011 PRAHA | U příležitosti 50. výročí vyhlášení městské památkové rezervace v Kutné Hoře přibližují naši nejvýznamnější pracovníci památkové péče, architekti a znalci tohoto historického města čtenářům časopisu, co se podařilo, jaký je současný stav i vyhlídky.

Zprávy památkové péče č. 3/2011

Propamatky.info: Zprávy památkové péče č. 3/2011, roč. 71. ISSN 1210-5538 20. 7. 2011 PRAHA | Hlavním tématem představovaného čísla je Současná architektura a historické město. Jedná se o téma v současné době dosti diskutované a kontroverzní, neboť, jak se zdá, má na ně něj každý jiný názor a většinou dosti vyhraněný.

Věstník Klubu Za starou Prahu č. 1/2011

Propamatky.info: Věstník Klubu Za starou Prahu č. 1/2011, ročník. LI. (XII.), ISSN 1213-4228 20. 7. 2011 PRAHA | Časopis vydávaný občanským sdružením Klub Za starou Prahu je ve svém prvním čísle letošního roku zaměřen na zajímavé památkové kauzy, které v posledních měsících hýbou našimi médii. Na stránkách časopisu lze získat veškeré potřebné informace.

Zprávy památkové péče č. 2/2011

Propamatky.info: Zprávy památkové péče č. 2/2011, roč. 71. ISSN 1210-5538 30. 4. 2011 PRAHA | Představované číslo Zpráv památkové péče je tentokrát v úvodní rubrice In medias res věnováno jedné z našich nejcennější movitých památek, relikviáři sv. Maura, a 25. výročí jeho znovunalezení v Bečově nad Teplou, kde jej můžete spatřit i dnes.

O památkách metropole v časopise Staletá Praha

Propamatky.info: Staletá Praha - recenzovaný časopis pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, archeologii a dějiny umění v Praze. 4. 3. 2011 PRAHA | Multioborový recenzovaný časopis zaměřený na historii a vývoj Prahy a informace o vydaných pragensiích s názvem Staletá Praha vydává pražské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu.

Zprávy památkové péče č. 1/2011

Propamatky.info: Zprávy památkové péče č. 1/2011, roč. 71. ISSN 1210-5538. 3. 2. 2011 PRAHA | První číslo tohoto odborného časopisu je v roce 2011 ve své hlavní části věnováno zásadnímu tématu valdštejnské architektury a fenoménu Albrechta z Valdštejna. Dočtete se také o průzkumu nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou.

Předchozí předchozí strana 8 9 10 11 12  13 další strana Šipka

Zajímá vás konkrétní téma?

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info