PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>Jak postupovat při umístění reklamních označení na památky?

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Jak postupovat při umístění reklamních označení na památky?

24. 11. 2021 Propamatky.info: Historické reklamy na fasádě domu v Písku v roce 2007 (ilustrační foto) Historické reklamy na fasádě domu v Písku v roce 2007 (ilustrační foto) | Foto: Aktron – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 2.5 ČESKO | I památkově chráněné objekty potřebují ke své existenci smysluplné využití. Podnikatelská či jiná obdobná činnost se však bez reklamního označení neobejde. Jak správně postupovat a na co si dát pozor vám nastíní tento článek.

Pro umístění reklamy na památky či další objekty v památkových rezervacích a zónách neexistuje jednoduchý návod. Reklamní označení může mít různé podoby, a proto zde platí odlišné postupy. Rozdíl je i v tom, zda se reklama umisťuje buď přímo na památku, nebo na stavbu, která památkou není, ale je součástí památkové rezervace či zóny. Každé památkově chráněné území může dále mít pro tuto situaci zpracována svá vlastní pravidla.

Pokud chcete připevnit reklamní označení na památku, doporučuji vždy požádat orgán státní památkové péče o závazné stanovisko k tomuto záměru. Ten nejprve posoudí, zda se v daném případě jedná o tzv. modernizaci, která se pak počítá mezi jiné úpravy kulturní památky. Pokud ano, v závazném stanovisku uvede, zda je záměr přípustný a popřípadě i za jakých podmínek. Soudní praxe potvrdila, že modernizací je například umístění reklamních bannerů na konzolách. Pokud by o modernizaci nešlo, pak závazné stanovisko nepotřebujete. Jelikož je ale každé umístění reklamy na památku jedinečné, doporučuji o něj vždy pro jistotu požádat.

V případech rozsáhlejších reklamních nosičů, pak může dojít k naplnění definice tzv. stavby pro reklamu. Tou je myšleno reklamní zařízení o ploše větší než 8 m2, které zároveň vyžaduje zásah do konstrukčních prvků nemovitosti. Pak musíte kromě závazného stanoviska orgánu památkové péče zajistit i ohlášení stavby u stavebního úřadu.

Jiný postup platí u nemovitostí, které se sice nacházejí v památkové rezervaci či zóně, ale samy nejsou památkou. U nich je stěžejní pojem reklamní zařízení. Mezi ta spadají zařízení, která vyžadují minimální konstrukční zásah. Zařízením tak například nejsou polepy výloh či zavěšená reklamní plachta (bez zásahu do pláště budovy). Naopak reklamním zařízením je plachta do fasády přivrtaná či zasekaná. Soudy za reklamní zařízení dále označily LCD obrazovky v meziprostoru mezi vnějším opláštěním budovy ze skla a vnitřním pláštěm budovy. Pokud se o reklamní zařízení jedná, musí si vlastník či jiný uživatel nemovitosti předem vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. V opačném případě jej však nepotřebuje.

Nedodržení povinností v oblasti památkové péče při umisťování reklamních označení může být přestupkem, za který hrozí vlastníku či uživateli dané nemovitosti pokuta. Její maximální výše je dva miliony korun.

Zpráva vznikla na základě spolupráce redakce PROPAMÁTKY s externími redaktory – odborníky napříč obory souvisejícími s péčí o památky.

Autor: Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.lehkozivova.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info