PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Opravené památky>>INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2017 ve Financování

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

INFORMACE Z REDAKCE | Rok 2017 ve Financování

30. 1. 2018 Propamatky.info: O možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dáša. O možnostech financování obnovy památek pravidelně informuje redaktorka Dáša. | Foto: Tereza Valníčková | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | V roce 2017 jsme naše čtenáře pravidelně informovali o aktuálních dotačních programech a veřejných sbírkách souvisejících s péčí o kulturní dědictví. Ve zpravodajství, časopisech a na konferencích jsme upozorňovali i na další možnosti financování obnovy památek.

V loňském roce jsme na portálu prezentovali 145 dotačních programů. Každoročně zveřejňujeme dotační výzvy ministerstev, krajů a měst. Dalšími vyhlašovateli jsou nadace, které finanční podporu spojují s rozvojem komunitního života a aktivním zapojením místních obyvatel do projektů. V posledních letech se zaměřujeme nejen na dotace určené na obnovu prohlášených památek či památek místního významu, ale také na programy podporující revitalizaci kulturní krajiny a veřejného prostoru.

Veřejné sbírky představují další nezanedbatelný zdroj, který lze využít při záchraně historických objektů. V roce 2017 jsme jich na portálu prezentovali 209. Tématu se pravidelně věnujeme také v projektu MÁME VYBRÁNO, který se v loňském roce zaměřil na stavebněhistorický průzkum v souvislosti s úsporami při obnově památek, na praktické zkušenosti s pořádáním benefičních akcí a na další témata. V letošním roce se konference a vyhlášení výsledků soutěže veřejných sbírek uskuteční 29. května v dominikánském klášteře v Praze.

Více informací o dotačních programech a veřejných sbírkách naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info