PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Pusťte do své památky lidi a ušetřete na daních

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Pusťte do své památky lidi a ušetřete na daních

4. 8. 2022 Propamatky.info: Zpřístupnění kulturní památky umožňuje úlevy na daních (ilustrační foto). Zpřístupnění kulturní památky umožňuje úlevy na daních (ilustrační foto). | Foto: Ivana Lehkoživová | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Vlastnictví nemovité kulturní památky je regulováno přísněji než vlastnictví běžné nemovitosti. Má však i své výhody, mezi které patří daňové úlevy. Ne všichni vlastníci je ale čerpají. Pojďme se proto podívat na to, jak tento kompenzační nástroj funguje.

Zpřístupnění nemovité kulturní památky je jen jednou z podmínek, která musí být pro osvobození od daně ze staveb a jednotek splněna. Tou druhou je uzavření písemné smlouvy mezi vlastníkem a Ministerstvem kultury. V té musí být uvedeny informace, že památka je přístupná z důvodů výchovně-vzdělávacích a která část památky a kdy je zpřístupněna. Ministerstvo kultury v ní také s vlastníkem domlouvá režim zpřístupnění, tj. jak bude zpřístupnění prakticky fungovat. Vše samozřejmě v souladu s památkovou hodnotou a dalšími způsoby využití objektu. Smlouva se pak dokládá příslušnému finančnímu úřadu.

Další daňové úlevy pro vlastníky nemovitých kulturních památek plynou rovněž ze zákona o dani z nemovitých věcí. Se zpřístupněním nemovité kulturní památky souvisí i osvobození od daně z pozemků. Pozemky, které tvoří se zpřístupněnou stavbou jeden funkční celek, jsou také osvobozeny od této daně. Takovým pozemkem je část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce dané stavby. Stavba (případně jednotka) může být od daně ze staveb osvobozená ještě v jedné situaci, tou je období osmi let od provedení její stavební úpravy. Lhůta se počítá od roku následujícího po vydání kolaudačního souhlasu. Podle názorů odborníků by mělo stačit i kolaudační rozhodnutí, i když ho zákon výslovně nezmiňuje. To, zda je stavba veřejně přístupná, v tomto případě nehraje roli.

Zvláštní režim má také odepisování technického zhodnocení nemovitých kulturních památek. To funguje úplně jinak než u standardních nemovitostí. Do podrobností vás určitě rádi zasvětí vaši daňoví poradci. Roční odpis se u technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce stanoví ve výši jedné patnáctiny vstupní ceny. Odpisuje se tak pouze 15 let a navíc se o odpisy nenavyšuje vstupní cena.

Zpráva vznikla na základě spolupráce redakce PROPAMÁTKY s externími redaktory – odborníky napříč obory souvisejícími s péčí o památky.

Autor: Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.smluvino.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info