PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Při rekonstrukcích v památkově chráněných územích nekoukejte k sousedovi

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Při rekonstrukcích v památkově chráněných územích nekoukejte k sousedovi

14. 10. 2021 Propamatky.info: Rekonstrukce kaple sv. Anny v obci Pohled na Havlíčkobrodsku (ilustrační foto) Rekonstrukce kaple sv. Anny v obci Pohled na Havlíčkobrodsku (ilustrační foto) | Foto: Wikimedia Commons – Jiří Zelenka | Licence: CC-BY-SA 4.0 ČESKO | Na území celé republiky se nachází více než 600 památkově chráněných ploch – památkové rezervace, zóny či ochranná pásma. Vlastníci nemovitostí z těchto oblastí musí při rekonstrukci objektů pamatovat na povinnosti navíc. Poradíme vám, na které.

Než se majitel do rekonstrukce pustí, musí si kromě jiného vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. V zákoně byste však slovo rekonstrukce hledali marně, ten pracuje s termíny „změna stavby“ a „udržovací práce“. Do těchto dvou kategorií se v podstatě vejde jakýkoli zásah do nemovité kulturní památky. Dejte si ale pozor, i když nepotřebujete povolení či ohlášení podle stavebního zákona, povinnosti podle památkových předpisů musíte dodržet. Jejich naplnění je pro vlastníky závazné.

Jedno z pravidel, kterým by se orgány státní památkové péče měly při vydávání těchto stanovisek řídit, je princip rovnosti. Ve stručnosti, když něco povolili sousedovi, měli by to povolit i vám. Slovy zákona: Při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nemají vznikat nedůvodné rozdíly. Jako každé správné pravidlo má však i toto své výjimky.

První z nich je situace, kdy předchozí praxe orgánů byla nezákonná. Zkrátka se povolilo něco, co se podle zákona povolit nemělo. Domáhat se nedodržení zákonů totiž nelze. Druhá výjimka vychází z vývoje. Orgány státní památkové péče mají povinnost rozhodovat podle aktuálního stavu vědeckého poznání v oblasti památkové ochrany. Zjednodušeně, pokud to dobře odůvodní a podloží relevantními důkazy, mají právo změnit názor. S touto možností nakonec výslovně počítá i zákon o státní památkové péči, ve kterém se píše, že základní podmínky pro realizaci záměru musí vycházet ze současného stavu poznání kulturněhistorických hodnot.

Obě výjimky už posvětily i soudy. Řešily se u nich například v souvislosti s typem střešní krytiny, zateplováním fasád či výměnou oken. Je třeba si také uvědomit, že k některým zásahům do okolních nemovitostí mohlo dojít předtím, než bylo památkově chráněné území vůbec vyhlášeno. Proto nekoukejte k sousedovi, i když nějaké stavební úpravy prošly ve své době u něj, u vás projít nemusí.

Zpráva vznikla na základě spolupráce s odborníky napříč obory, které souvisí s péčí o památky.

Autor: Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.smluvino.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info