PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Musíme dělat stavebněhistorický průzkum?

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Musíme dělat stavebněhistorický průzkum?

27. 10. 2022 Propamatky.info: Součástí SHP jsou také historické plány (ilustrační foto). Součástí SHP jsou také historické plány (ilustrační foto). | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Stavebněhistorický průzkum (SHP) se používá k hlubšímu vědeckému poznání nemovitých kulturních památek. Národní památkový ústav vydal k jeho provádění rozsáhlou metodiku. Je ale SHP pro vlastníky památek povinný? Může jim být užitečný? A co o něm říká zákon?

Začneme odpovědí na poslední otázku. Památkový zákon o SHP neříká nic. Respektive se v něm pojem SHP nepoužívá, ale při obnovách památek dává orgánům památkové péče pravomoc vydávat k nim závazná stanoviska. V závazném stanovisku pak památkáři mohou požadovat provedení výzkumných a průzkumných prací. Mezi ty patří i provedení SHP. O SHP se pak výslovně píše ve vyhlášce o dokumentaci staveb. V určitých případech je SHP součástí dokumentace požadované stavebním úřadem.

Orgán památkové péče může v závazném stanovisku k přípravě a realizaci obnovy kulturní památky stanovit jako podmínku provedení SHP, který je pak povinný. Orgány památkové péče by ale takovou podmínku měly nařizovat jen v případech rozsáhlých obnov – tj. takových stavebních prací, které zasahují do stavební podstaty kulturní památky a mohly by ji tak ohrozit. Určitě tedy neplatí, že SHP je třeba realizovat u každé obnovy kulturní památky. Od SHP je pak ještě potřeba odlišit operativní průzkum a dokumentaci (OPD). Ten se při obnovách provádí v průběhu stavby, kdy se zkoumají a dokumentují části stavby odkryté v důsledku provádění stavebních prací. Výsledky OPD se pak zahrnují do závěrečného vyhodnocení SHP.

Ať už je pro vlastníka kulturní památky SHP povinný či ne, kvalitně provedený průzkum pro něj může být užitečný. Pokud se chcete pustit do rozsáhlé obnovy kulturní památky, je SHP základem, podle kterého můžete obnovu i budoucí využití objektu plánovat. SHP vám také může pomoci při jednání s orgány památkové péče. V případech, kdy se s nimi neshodnete na způsobu provádění obnovy, můžete argumentovat i provedeným SHP. Samozřejmě pouze pokud je váš návrh se závěry SHP v souladu. Typicky v situaci, kdy chcete nějakou část kulturní památky odstranit nebo významně přestavět. Neberte proto SHP jen jako nepříjemnou a drahou povinnost, ale jako základ každé kvalitní obnovy kulturní památky.

Zpráva vznikla na základě spolupráce redakce PROPAMÁTKY s externími redaktory – odborníky napříč obory souvisejícími s péčí o památky.

Autor: Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.smluvino.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info