PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Celá ČR>>Kdy lze zrušit prohlášení stavby za kulturní památku?

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Kdy lze zrušit prohlášení stavby za kulturní památku?

26. 11. 2022 Propamatky.info: Viničný dům s kaplí ve Vehlovicích na Mělnicku je příkladem chátrající kulturní památky (ilustrační foto). Viničný dům s kaplí ve Vehlovicích na Mělnicku je příkladem chátrající kulturní památky (ilustrační foto). | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Ani prohlášení za kulturní památku nemusí být věčné. A tak památkový zákon počítá i s možností zrušení památkové ochrany stavby. Jedná se však o mimořádný postup. Proto se podíváme na to, kdy lze a kdy naopak nelze zrušit prohlášení stavby za kulturní památku.

Začneme s důvody, které ke zrušení prohlášení stavby za kulturní památku nevedou. Takovým typickým neúspěšným příkladem je havarijní stav stavby. Ten je totiž stavem zvratitelným, a tak sám o sobě důvodem pro zrušení památkové ochrany není. Toto platí i v situaci, kdy by památka byla závažně poškozena například v důsledku živelní pohromy a zůstala zachována pouze jako torzální architektura. Řízení o zrušení prohlášení stavby za kulturní památku není ani opravným prostředkem proti rozhodnutí o prohlášení stavby za kulturní památku, a to ani tehdy, pokud by byla zpochybněna zákonnost procesu prohlášení. Řízení se navíc nesmí týkat pouze části stavby, vždy je potřeba jednat o stavbě jako o celku.

Zákon uvádí, že Ministerstvo kultury může zrušit prohlášení stavby za kulturní památku z mimořádně závažných důvodů. Slovem „může“ dává ministerstvu možnost tzv. správního uvážení. To znamená faktickou možnost volné úvahy, která ale vždy musí být v mezích zákona. Prakticky dochází ke zrušení památkové ochrany ze dvou důvodů. Stavba přestane naplňovat znaky památky, anebo se zjistí, že je ani nikdy nesplňovala. Může to nastat v situaci, kdy jsou opravdu nenávratně zničeny památkově významné prvky nebo stavba zanikne zcela. Druhou situací, ke které ale docházelo spíše historicky, je převážení jiného zájmu nad zájmem památkové péče (například stavba dopravní infrastruktury). Specifická je pak situace, kdy dojde k rozdělení památkově chráněného pozemku a u oddělené části už nedává památková ochrana smysl.

O zrušení prohlášení stavby za kulturní památku může požádat vlastník nebo osoba, která na tom prokáže právní zájem. Ministerstvo kultury také může zrušit prohlášení z vlastního podnětu. K návrhu na zrušení prohlášení se vždy vyjadřuje vlastník, obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad. Pokud jde o archeologický nález, vyjadřuje se i Akademie věd ČR. Ministerstvo kultury může při zrušení žádat po žadateli splnění určitých podmínek (například vytvoření dokumentace o památce) a úhradu jejich nákladů. I proto by podnět k zahájení tohoto procesu měl být vždy uvážený.

Zpráva vznikla na základě spolupráce redakce PROPAMÁTKY s externími redaktory – odborníky napříč obory souvisejícími s péčí o památky.

Autor: Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.smluvino.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info