PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Zlínský kraj>>Neziskový sektor>>Spolek přátel hradu Lukova

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Spolek přátel hradu Lukova

Propamatky.info: Spolek přátel hradu Lukova, o.s. - Hradní věž Spolek přátel hradu Lukova, o.s. - Hradní věž Spolek přátel hradu Lukova vznikl roku 1990 sdružením zájemců o historii a především o zlepšení neutěšeného stavu zřícenin hradu Lukova.

Činnost spolku zahrnuje:

 • pracovní aktivity při stavebně konzervačních pracích a archeologickém výzkumu pod odborným vedením odborníky památkové péče
 • péče o přírodu v okolí hradu i v celém regionu, snaha o trvale udržitelný rozvoj, péče  o krajinu
 • shromažďování materiálů o hradě (pověsti, vyprávění, fotografie), jejich zpracování a prezentace v areálu hradu či jiných k tomu určených prostorách
 • pomoc při záchraně historických a kulturních objektů v okolí
 • pořádání akcí, které seznámí širší veřejnost s prací spolku, povedou k zpopularizování činnosti a získání dalších zájemců o činnost spolku
 • pořádání seminářů, školení, konferencí, besed s odborníky, kteří mají blízký vztah k Lukovu
 • získávání finanční podpory z různých zdrojů, jejich shromažďování na běžném účtu a použití k rozvoji činnosti spolku
 • navazování kontaktů se spolky obdobného charakteru, z nichž na prvním místě jsou Klub přátel Lukova - základní článek hnutí Brontosaurus
 • práce s dětmi a mládeží, organizování akcí a vzdělávacích programů pro ně
 • spolupráce se Základní školou v Lukově, podpora její činnosti, zejména ve vztahu k historii, enviromentální výchově, vlastivědě či přírodovědě
 • aktivní spolupráce s Obcí Lukov, orgány regionální správy, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a ostatními společnostmi a institucemi, které mají vztah k hradnímu areálu
 • provádění dalších aktivit, které povedou k rozvoji spolku

Přečtěte si ve zpravodajství portálu

 

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout