PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Ústecký kraj>>Neziskový sektor>>Spolek Pod Studencem

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Spolek Pod Studencem

Propamatky.info: Logo_80 Logo_80 Spolek Pod Studencem je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením občanů a právnických osob, kteří se zasazují o mapování, ochranu a obnovu místního kulturního a přírodního bohatství.

Spolek vyvíjí činnost směřující k poznávání minulosti i přítomnosti krajiny a sídel pod Studencem, k jejich zvelebování a k péči o kulturní a historické hodnoty, zejména pak k obnově a údržbě drobných památek - například obstaráváním potřebného stavebního materiálu, ale i fyzickou pomocí při opravách. Dále činnost spolku směřuje k pořizování fotodokumentace, získávání vzpomínek pamětníků, starých fotografií a pohlednic či písemných pramenů o historických objektech, o drobných památkách, jejich zpravování a prezentaci. Také k mapování kulturního a přírodního dědictví v dané oblasti za součinnosti pracovníků památkové péče a ochránců přírody.

Cílem spolku je i pomoc při řešení grantové a dotační problematiky, zajišťování finančních příspěvků, a také získávání sponzorů. 

Spolek se snaží svou činnost rozšířit a obohatit navazováním aktivní spolupráce s pracovníky obecních a městských úřadů v okolních obcích, a navazováním spolupráce s neziskovými organizacemi obdobného charakteru. 

Spolek organizuje nejrůznější akce a zároveň i zajišťuje jejich propagaci. Také poradenská, konzultační a informační činnost, pořádání seminářů, pracovních setkání a školení jsou spolkem prováděna. Velice důležitou součástí činnosti spolku je publikační činnost, spolupráce s médii a rozvíjení mezinárodní spolupráce. 

Uvedené činnosti ve svém důsledku, spolu s konáním různých kulturně společenských akcí, přispívají ke zvyšování přitažlivosti této krajiny a k rozvoji turistického ruchu.

Jedním z důležitých cílů spolku v minulosti byla podpora obnovy unikátní železné rozhledny na Studenci. Tento cíl byl úspěšně završen dne 14. března 2009, kdy se ve 12:40 hodin konstrukce kulturní památky rozhledny letecky navrátila po provedené rekonstrukci nazpět na své původní místo na vrchol Studence.

Reference

 

  • Spolek spolupracuje na unikátním projektu Virtuální prohlídka Českokamenickem – veškeré informace k projektu jsou na adrese www.virtualniceskokamenicko.cz.
  • Ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací se spolek zasloužil o záchranu rozhledny u České Kamenice na vrchu Studenec nebo restaurování a obnovu kaple. Reportáž České televize můžete zhlédnout ZDE.

Přečtěte si ve zpravodajství portálu

 

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout