PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Ústecký kraj>>Neziskový sektor>>Nadační fond Kalich

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Nadační fond Kalich

Propamatky.info: Nadační fond Kalich Nadační fond Kalich Fond je nezávislou a nevýdělečnou organizací. Prostředky, které získá z vlastní činnosti nebo jako dary od třetích osob, využije pouze pro naplnění svého účelu, kterým je také podpora ochrany kulturního dědictví na Litoměřicku, Podřipsku a Slánsku.

Účel nadačního fondu:

  • Podpora spolkové činnosti, místních tradic, kulturního a společenského života na Litoměřicku, Podřipsku a Slánsku.
  • Pořádání veřejných sbírek na obnovu a ochranu kulturního dědictví a na podporu humanitárně-charitativní činnosti.
  • Publikační činnost, pořádání seminářů a konferencí, kulturních a společenských benefičních akcí, zaměřených na ochranu a obnovu kulturního dědictví, rozvoje venkova a na podporu humanitárně-charitativní činnosti.
  • Podpora vzdělávání mladých lidí, včetně studijních pobytů a stipendií.

 

„V cestě, kterou se nadační fond vydal, chceme pokračovat dál. Naše činnost by ale nebyla možná bez týmu obětavých a pracovitých lidí, kteří ve svém volném čase pracují bez nároku na honorář v orgánech nadačního fondu."

 

 
 

odeslat e-mailem vytisknout