PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Ústecký kraj>>Archeologické výzkumy>>Archeo Sever o.p.s.

Katalog služeb

Archeologické výzkumy

zpět

 

Archeo Sever o.p.s.

Propamatky.info: Archeo Sever o.p.s. Archeo Sever o.p.s. Provádíme záchranný i badatelský archeologický výzkum na základě zákona o státní památkové péči. Poskytujeme kvalifikované zpracování rozsahu rizik stavebního záměru ve vztahu k míře ohrožení archeologického potenciálu.

Nezisková organizace, která byla založena v roce 2013 jako obecně prospěšná společnost za účelem chránit ve veřejném zájmu jak stávající archeologické památky na původním místě, tak dbát o jejich záchranu pomocí metod archeologického výzkumu, pokud okolnosti stavebního záměru vedou nevyhnutelně k jejich ohrožení či zničení.

Disponujeme povolením k provádění archeologických výzkumů v Karlovarském a Ústeckém kraji od Ministerstva kultury ČR. Spolupracujeme s muzei v Mostě, Lounech, Ústí nad Labem a Archeologickým ústavem AV ČR z Prahy.

Provádíme:

 • kvalifikované zpracování rozsahu rizik stavebního záměru ve vztahu k míře ohrožení archeologického potenciálu dotčeného území
 • provádění záchranných i badatelských archeologických výzkumů
 • plavení vzorků sedimentů odebraných při terénních výzkumech
 • odborné poradenství v oblasti archeologické památkové péče
 • prezentaci výsledků archeologického výzkumu
 • každoročně konané Mezinárodní dny archeologie
 • edukační programy pro děti předškolního a školního věku

Reference

 

 • KERAMOST, a. s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Město Louny
 • Město Žatec
 • Obec Mariánské Radčice
 • RWE GasNet, s. r. o. (GRID Services)
 • Constellium Extrusions Děčín, s. r. o.
 • STRIX Chomutov, a. s.

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout