PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Stavebněhistorické průzkumy>>Mgr. Martin Šanda

Katalog služeb

Stavebněhistorické průzkumy

zpět

 

Mgr. Martin Šanda

Propamatky.info: Mgr. Martin Šanda Mgr. Martin Šanda Standardní stavebněhistorické průzkumy podle metodiky Národního památkového ústavu, dokumentace a zaměřování historických staveb, operativní průzkumy, poradenství při rekonstrukcích památkových a historických objektů.

Vedle stavebněhistorických průzkumů a dokumentace architektonických památek se specializuji na středoevropskou barokní architekturu (diplomová práce na téma Antona Erharda Martinelliho ve Schwarzenberských službách). Blízký je mi interdisciplinární přístup, zapojující vedle dobré znalosti morfologie architektury, pochopení funkcí historických staveb či znalosti historických řemeslných postupů, například také poznatky historické či kulturně-historické. Ve svých textech se tudíž snažím nejen o vyčerpávající popis historických staveb, ale také o jejich interpretaci, vedle odborných statí věnuji pozornost i popularizačním textům, neboť podle mého hlubokého přesvědčení, věda která nedokáže prezentovat své poznatky laické veřejnosti, fakticky pozbývá smyslu.

Reference

 

  • Stavebněhistorický průzkum zámku ve Mšeci, okres Rakovník
  • Stavebněhistorický průzkum fasády radnice v Kaplici, okres Český Krumlov
  • Spolupráce na průzkumech s Jiřím Blochem a Michaelem Ryklem
  • Spoluúčast na přípravě muzejní expozice v Kaplici
  • Příprava muzejní expozice v Želivě

 

odeslat e-mailem vytisknout