PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Soudní znalci a experti>>Mikroanalytika Tomáš Kmječ

Katalog služeb

Soudní znalci a experti

zpět

 

Mikroanalytika Tomáš Kmječ

Realizujeme rozsáhlé chemické a fyzikálně–chemické analýzy, nejen pro stavebně historické průzkumy. Do přijetí nového zákona o znalcích v roce 2021, Tomáš Kmječ dlouhodobě a soustavně vykonával forenzní znaleckou činnost.

V naší laboratoři provádíme komplexní chemické rozbory za využití široké palety metod. Pro rozbor každého vzorku jsme schopni vyvinout samostatnou metodiku tak, aby byla zajištěna maximální kvalita a spolehlivost. S žadatelem o analýzu vždy konzultujeme postupy pro získání výsledků, které mu pomohou v řešení zadaného problému. Rozbor dodáme modifikovaný podle konkrétních potřeb zákazníka.  Analýzy zvolíme takové, aby při minimálních nákladech bylo dosaženo maximálního efektu. 

 • rentgenová fluorescenční mikroanalýza (mikroXRF), včetně prvkového mapování
 • určení složení vzorků, např. kovů, slitin, pokovení, nátěrových vrstev apod.
 • FTIR analýza
 • stanovení zasolení zdiva pomocí iontové výměnné chromatografie
 • stratigrafie povrchových úprav a nátěrových vrstev
 • nábrusy, rozbory omítek a pojiv
 • elektronová mikroskopie
 • (mikro)spektrofotometrické stanovení objektivní barevnosti
 • dokumentace pomocí mikroskopického zobrazení ve viditelném světle i UV-A fluorescence

Reference

 

 • Praha, malba na plátně Madona s dítětem – rozbor pokovení, důkaz zlata
 • Praha, Veletržní, domovní fasáda – rozbor a stratigrafie omítek a nátěrových vrstev
 • Praha, Stavovské divadlo – určení stupně salinity (zasolení) omítek a zdiva, desítky vzorků ve více etapách
 • Praha, Chodská, domovní fasáda – rozbor a stratigrafie omítek a nátěrových vrstev 
 • Praha, areál Anenského kláštera – rozbor omítek a výkvětů, stratigrafie nátěrových vrstev fasády, stanovení zasolení zdiva, dlouhodobá spolupráce
 • Třebeň, kostel sv. Vavřince – rozbor a stratigrafie omítek a nátěrových vrstev, rozbor zlacení, stanovení zasolení omítek
 • Slaný, socha sv. Jana Nepomuckého v areálu kláštera – stratigrafie a rozbor zbytků nátěrových vrstev
 • Poděbrady, kostel Nanebevzetí Panny Marie, tzv. Havířský kostelík – určení stratigrafie nátěrových vrstev, složení omítky a stupně zasolení 

Jen v roce 2022 provedeno více než 50 analýz z památek na území celé ČR. Za dobu existence laboratoře od roku 2012 byly provedeny již stovky analýz, vždy k plné spokojenosti zadavatelů. Řada analýz je součástí dokumentací uložených v katalogu NPÚ.  

Fotogalerie

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngZpráva o analýze: malba na plátně „Madona s dítětem“ [PDF, 1.7 MB]

pdf.pngZpráva o analýze: komín v prostorách Anenského areálu, Anenské náměstí čp. 211 [PDF, 1.6 MB]

pdf.pngZpráva o analýze: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poděbradech [PDF, 1.2 MB]

odeslat e-mailem vytisknout