PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Restaurátoři s povolením>>Nina Jindřichová, akad. sochař a restaurátor

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

Nina Jindřichová, akad. sochař a restaurátor

Propamatky.info: Nina Jindřichová, akad. sochař a restaurátor Nina Jindřichová, akad. sochař a restaurátor Zabývám se restaurováním kulturních památek nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, sádry, štuku a keramiky.

Nabízím tyto práce:

 • Restaurátoské průzkumy včetně laboratorních analýz a jejich vyhodnocení.
 • Restaurátorské práce v interieru i exterieru v těchto oborech:
 • nepolychromovaná sochařská díla v kameni, štuku, sádře a keramice,
 • provádění kopií a faximilí sochařských děl a architektury,
 • obnova štukové výzdoby historických budov.
 • Restaurátorské zprávy doplněné režimem památky včetně fotografické dokumentace.

Výše uvedené práce provádím na základě licence Ministerstva kultury Povolení k restaurování. Práce na kulturních památkách jsou prováděny dle Zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. a jeho následných novel v aktuálním znění.

Povolení Ministerstva kultury:
Specializace (kód) 2b v rozsahu: Restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, sádry, štuku a keramiky.

Reference

 

 • Rekonstrukce sádrové plastiky Niněrista Jana Štursy poškozené při záplavách v roce 2002 ze sbírek Národní galerie v Praze (2004)
 • Restaurování sádrových bust po povodni z roku 2002 ze sbírek Tyršova muzea tělesné výchovy a sportu při Národním muzeu (2005)
 • Restaurování sádrového modelu soutěžního návrhu na pomník Bedřicha Smetany od Otto Gutfreunda ze sbírek Muzea hudby při Národním muzeu (2005)
 • Restaurování voskového Panoptika ze sbírek Národního muzea (2006)
 • Restaurování štukového oltáře v kapli sv. Vojtěcha a Václava v Ostrově u Stříbra (2010)
 • Kopie gotické dřevěné sochy Madony z Klentnice (2011)
 • Reliéfní štuková plastika Madony Immaculaty na štítě domu ve Frýdlantu (2011)
 • Restaurování souboru sádrových plastik 12 českých panovníků od Josefa Maxe z Bechyně (2011)
 • Restaurování kamenné sochy Víry a Naděje v Trnové (2012)
 • Restaurování keramické plastiky Madony z Bechyně (2012)

 

odeslat e-mailem vytisknout