PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Restaurátoři s povolením>>Ak. sochař Petr Váňa, restaurátor

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

Ak. sochař Petr Váňa, restaurátor

Propamatky.info: LOGO_1597 LOGO_1597 Zabývám se restaurováním sochařských děl v kameni a štuku, včetně kulturních památek. Provádím kompletní restaurování soch a architektury – čištění, zpevňování a doplňování umělým kamenem a restaurátorské průzkumy.

Zaměřuji se zejména na:

 • návrhy a realizace uměleckořemeslných architektonických děl v kameni pro interiér i exteriér,
 • návrhy interiérů sakrálních staveb,
 • restaurátorské a kamenosochařské práce,
 • restaurátorské průzkumy a restaurátorské zprávy,
 • kopie z přírodního kamene.

Jako sochař se kromě volné tvorby a realizací zejména pro sakrální prostory věnuji také méně tradičním projektům. V roce 2012 jsem jednu ze svých volných soch věnoval potápěčům z Willyteamu, kteří ji umístili 41 m pod hladinu na dno Slapské přehrady.

Povolení Ministerstva kultury:
Specializace (kód) 2a v rozsahu: Restaurovat výtvarná díla sochařská prohlášená za kulturní památky.

Reference

 

 • Praha Národní Muzeum – kopie sousoší Géniů (2012–2017)
 • Praha, Loreta - restaurování soch sv. Františka, sv. Antonína Paduánského, sv. Josefa, sv. Jana Křtitele, sv. Kláry a znaku Lobkoviců se dvěma anděly, (2015)
 • Praha, Loreta – restaurování soch Evangelista Matouš, Navštívení Panny Marie, Anděl zvěstování, Panna Marie s Ježíškem, sv. Jan Nepomucký, Evangelista Marek, Evangelista Jan, Evangelista Lukáš a čtyři reliéfy, (2016)
 • Mníšek pod Brdy – kopie sochy sv. Jana Nepomuckého, božanovský pískovec (2011–2012)
 • Praha – kopie sochy anděla pro bránu břevnovského kláštera, pískovec Libná (2009)
 • Hejnice – restaurování roztříštěné sochy sv. Jana Nepomuckého, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a rekonstrukce dvou ukradených andílků podle fotodokumentace – vytesání do přírodního kamene (2001) 
 • Praha, kostel Nejsvětějšího Salvátora – kopie čtyř barokních soch a dvou váz, božanovský pískovec (1995–1998)
 • Praha, Pražský hrad, Arcibiskupský palác – restaurování průčelí paláce, soubor čtyř soch a dvanácti barokních váz (1998)
 • Praha, Pražský hrad – restaurování sochy Ponocného (1997)
 • Svatý Jan pod Skalou – restaurování renesančního sousoší Ivana a Jana Křtitele (1994)
 • USA, New York – transfer originálů gotických soch na výstavu Praha koruna Čech v Metropolitním muzeu v New Yorku (2005–2006)

 

odeslat e-mailem vytisknout