PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Řemesla a odborné firmy>>Vojtěch Černý, DiS. – stavební zaměření a dokumentace

Katalog služeb

Řemesla a odborné firmy

zpět

 

Vojtěch Černý, DiS. – stavební zaměření a dokumentace

Propamatky.info: LOGO_1598 LOGO_1598 Provádím digitální dokumentaci skutečného stavu historických objektů. Základem je přesné zaměření stavby polární metodou. Podrobnost výsledných plánů přizpůsobím účelu dokumentace a finančním možnostem investora.

Dokumentace současného stavu historických budov (půdorysy, svislé řezy, pohledy, dokumentace krovů) může být podkladem pro práci architektů, projektantů, stavebnětechnický či stavebněhistorický průzkum. Zaměření je vždy provedeno s vysokými nároky na prostorovou přesnost, v maximální možné míře respektuje skutečný stav. Používám geodetické vybavení. Ctím metodiku Národního památkového ústavu. Na zpracování zaměření se v poslední době významnou měrou podílí architekti – absolventi modulu Památková péče FA ČVUT.

Dlouhodobá aktivní účast na stavebněhistorických průzkumech a znalost historických konstrukcí mi umožňují přizpůsobit výsledek konkrétnímu účelu dokumentace. Standardně poskytuji podrobné kótované stavební výkresy v měřítku 1:50 (dle potřeby s detaily 1:20). Podrobnost detailů fasád, profilací říms dle dohody. Alternativně mohu nabídnout časově a finančně méně náročnou variantu v měřítku 1:100, nekótovanou variantu s poměrovým měřítkem (vyhovující obvyklým potřebám standardního stavebněhistorického průzkumu) či schema zachycující přesnou polohu nejdůležitějších konstrukcí a otvorů tak aby co nejefektivněji vyhovělo konkrétním potřebám objednavatele.

Dále provádím dokumentaci pro stavebněhistorické průzkumy – digitalizace a opravy existujících plánů dle skutečného stavu. Nabízím podrobnou fotodokumentaci objektu. Mohu poskytnout i fotografické služby pro propagační účely a podobně.

Reference

 

  • Dolany u Jičíněvsi – zaměření rokokového kostela sv. Matouše
  • hrad Helfštýn – zaměření „Trubačské“ a kuchyňské věže
  • hrad Grabštejn – zaměření prostoru horního nádvoří hradu
  • Pohled  – zaměření budovy probošství od J. B. Santiniho-Aichla
  • Dubá – zaměření budovy bývalého hostince Panský dům čp. 192
  • Hořovice – zaměření budovy bývalého františkánského kláštera
  • Miloňovice – zaměření budovy renesanční sýpky
  • Svratka – zaměření domu čp. 23 na náměstí Národního povstání
  • Klení – zaměření zříceniny mlýna Putz Műhle

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout