PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>VIA TEMPORA NOVA, z.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

VIA TEMPORA NOVA, z.s.

Propamatky.info: VIA TEMPORA NOVA, o.s. VIA TEMPORA NOVA, o.s. Při záchraně, revitalizaci a následném zpřístupnění památek vyvíjíme odbornou, osvětovou, lektorskou a publicistickou činnost. Spolupracujeme s odbornými institucemi i s orgány státní správy.

Svojí činností zejména:

  • Podporujeme organizace a jednotlivce v péči o nemovité kulturní památky.
  • Podporujeme vznik sbírkových fondů a uměleckých sbírek, které budou umístěny na nemovitých kulturních památkách po jejich rekonstrukci.
  • Vytváříme podmínky široké informovanosti veřejnosti včetně lektorského působení.
  • Rekonstruujeme a revitalizujeme nemovité kulturní památky a organizujeme doprovodné ekonomické programy.
  • Organizujeme a pořádáme odborné semináře, kulturní akce a vyvíjíme pedagogickou činnost, která vede ke zvýšenému zájmu veřejnosti o kulturní památky a sbírkové fondy všeobecně.
  • Zajišťujeme publikační činnost, vydávání materiálů s kulturně vzdělávací tematikou.
  • Usilujeme o zpřístupnění rekonstruovaných nemovitých kulturních památek a zároveň se spolupodílíme na obdobných rekonstrukčně osvětových projektech.
  • Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi s podobnou tematickou náplní.

Reference

 

  • Náš spolek se v současnosti snaží zachránit nemovitou kulturní památku, a to zámek v Lipové u Šluknova, jejímž jsme se stali majitelem. Současně se snažíme o záchranu a rehabilitaci zámeckého parku, který je rovněž kulturní památkou.
  • Usilujeme o získání zámku ve Tchořovicích a jeho rekonstrukci.

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout