PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>Starokolínský okrašlovací spolek

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Starokolínský okrašlovací spolek

Propamatky.info: Starokolínský okrašlovací spolek Starokolínský okrašlovací spolek Starokolínský okrašlovací spolek se snaží přispět k obnově kostela sv. Ondřeje a celého areálu tohoto kostela šířením informací, pořádáním přednášek a získáváním finančních prostředků na jeho záchranu.

Spolek od svého ustavení pořádá přednáškové akce, výlety a exkurze týkajících se významných památek na území Starého Kolína a v jeho okolí. Snaží se taktéž spolupracovat s obecním úřadem a vlastníkem kostela sv. Ondřeje – Římskokatolickou farností v Kolíně. Díky těmto kontaktům se podařilo iniciovat kroky k obnově márnice u kostela také pomocí veřejné dobrovolné brigády, při které byla vyklízena suť z prostoru márnice, které se přibližně před 20 lety propadla střecha. Spolek také vypsal veřejnou sbírku na obnovu dvou barokních kaplí v ohradní zdi kostela a získal příslib obce i farnosti na významný finanční příspěvek. Rovněž oslovujeme místní firmy. Spolupracujeme s restaurátorkou, která pod zrezavělým deskovým obrazem, v kapli druhotně osazeným, objevila zbytky starší, byť ne původní fresky. O způsobu obnovy kaplí rozhodnou pracovníci památkové péče v závazném stanovisku.

Šířením informací a pořádáním veřejných akcí postupně získáváme veřejnost pro to, aby si památek v obci vážila a o ně pečovala. Zájem se rok od roku od založení spolku zvyšuje, především díky pozitivním výsledkům činnosti spolku. Podařilo se nám natočit reportáž do pořadu Toulavá kamera a členkou spolku je historička, která má velký rozhled také v místní historii.

V roce 2014 jsme zorganizovali první vánoční trh a s dětmi nazkoušeli vánoční hru, uvedenou posléze dvakrát v kostele. Máme záměr vydat pohlednici s motivem Starého Kolína, vánoční pohlednici a pexeso. Aktivně jsme se také účastnili Noci kostelů.

 
 

odeslat e-mailem vytisknout