PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>SDRUŽENÍ PRO OBNOVU HISTORICKÝCH PAMÁTEK, O.S.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

SDRUŽENÍ PRO OBNOVU HISTORICKÝCH PAMÁTEK, O.S.

Posláním sdružení je spojovat majitele historických objektů, sběratele historických památek vůbec, nebo s nimi úzce spolupracovat za účelem zprostředkování a zajišťování odborné a restaurátorské péče.

Cílem sdružení je snaha o zachování historických památek všeho druhu v co nejzachovalejším stavu pro příští generace.

Hlavní okruhy zájmu sdružení:
  • v souladu s dosaženými výsledky šířit v rámci členské základny teoretické i praktické znalosti a zkušenosti ze všech oborů péče o historické památky formou přednášek, poradenskou činností, pořádáním výstav a zveřejňováním dosažených výsledků
  • spolupracovat s muzei, v jejichž depozitářích se nacházejí umělecké historické předměty, a to za účelem průběžného rozšiřování znalostí v oblasti historie a zvyšování znalostí o tvorbě, péči a restaurátorství historických uměleckých děl svých členů
  • spolupracovat při reprezentaci České republiky nejen na evropské úrovni v oblasti informací o historických památkách vůbec. Za tím účelem spolupracovat se zahraničními subjekty stejného odborného zaměření a zájmu
  • organizování sbírek darů za účelem realizace obnov konkrétních historických objektů

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout