PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla

Propamatky.info: RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla Cílem činnosti sdružení je podpora a rozvoj profesní činnosti a vzdělávání v uměleckořemeslných oborech. Cílevědomě podporujeme dobré jméno českého uměleckého řemesla. Podporujeme vzdělávání v konzervaci a restaurování předmětů užitého umění.

Svou činností zabezpečujeme:

 • sdružování fyzických a právnických osob, které se chtějí podílet na plnění programu
 • spolupráci s předními odborníky, kteří mohou pomoci v prohlubování zájmu široké veřejnosti o tuto problematiku a podporovat dobré jméno české uměleckořemeslné práce i v zahraničí
 • podporu rozvoje vzdělávání o oblasti uměleckořemeslných oborů především formou seminářů a stáží
 • zpracování a realizaci projektu Mistrovská škola pro umělecká řemesla
 • přípravu ke složení mistrovské zkoušky s certifikátem k získání titulu Mistr uměleckého řemesla v návaznosti na studium autorizované Mistrovské školy pod záštitou Akademie řemesel HK ČR
 • stabilizovaný lektorský sbor pro kvalifikovanou výuku stávajících i nových forem vzdělávání z řad uměleckých řemeslníků, pracovníků muzeí a památkové péče, historiků umění, konzervátorů, restaurátorů a znalců
 • vytváření podmínek pro vznik a rozvoj nových forem studia v oblasti konzervování, restaurování a znalectví
 • informační centrum a aktualizaci databáze uměleckých řemeslníků
 • organizování setkání, výstav, exkurzí apod.
 • publikační činnost spojenou s šířením informací ve zpravodaji RUCE
 • vytváření podmínek pro vznik profesních společenstev
 
 

odeslat e-mailem vytisknout