PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>Památky pro život

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Památky pro život

Propamatky.info: Památky pro život Památky pro život Sdružení vzniklo z potřeby řešit kritickou situaci v oblasti záchrany a trvale udržitelného využití kulturního dědictví v regionech České republiky. Jako hlavní cíl si vytklo podporu záchrany, revitalizace a managementu kulturního dědictví.

Členové sdružení jsou toho názoru, že problémem není ani tak nedostatek finančních prostředků, jako spíše nedostatek kvalitních projektů zaměřených na jejich ekonomickou životaschopnost. Je třeba změnit zavedenou praxi a nejprve nalézt pro objekt ekonomicky udržitelné využití při zachování jejich podstatných hodnot a teprve poté přistoupit k jeho revitalizaci. Projekty na záchranu a revitalizaci kulturního dědictví je nutné koncipovat jak s ohledem na potřeby majitelů, místní komunity, regionů, krajských samospráv, tak také na potřeby potencionálních investorů a uživatelů. Především prostřednictvím principu partnerství těchto subjektů se v současnosti otevírá cesta připravit a realizovat kvalitní projekty, vedoucí  k obnově jednotlivých památkových objektů a krajinných celků. 

Kvalitní management kulturního dědictví, je schopen soustředit potencionál všech zainteresovaných skupin a pomocí moderních nástrojů jako je strategické plánování, marketing, fundraising ho nasměrovat a vést ke společnému cíli. Jednou z důležitých, i když ne jedinou, možností je získání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie. 

Reference

 

  • Kostel sv. Štěpána Kouřim
  • Farní muzeum Kondrac
  • Zámek Kácov
  • Fara Skramníky
  • Zámek Kolín

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout