PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>Okrášlovací spolek Stříbrná Skalice

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Okrášlovací spolek Stříbrná Skalice

Jsme spolek, který kromě jiných kulturních aktivit pečuje o vzácnou kulturní památku – románský kostel sv. Jakuba Většího V Rovným, místní části Stříbrné Skalice.

Kostel sv.Jakuba Většího, který je umístněn na hřbitově ve Stříbrné Skalici. Je majetkem římskokatolické farnosti Sázava. Kostel se po mnoho desetiletí otevíral jenom dvakrát ročně, poprvé na Jakuba a podruhé na Dušičky, kdy se zde konala mše svatá. V kostele byla vysoká vlhkost která negativně ovlivňovala vzácné románské fresky z poloviny 12. století.

Bylo nám líto tohoto stavu a tak jsme se po dohodě s majitelem kostela rozhodli postupně realizovat řadu opatření, které následně umožnila otevřít tuto vzácnou památku lidem. Na realizovaná opatření – nová elektroinstalace, archeologický průzkum v předsíni kostela, instalace větracích průduchů v podlaze kostela, nová kovaná mříž, která umožnila větrání kostela, jsme získávali finanční prostředky z darů a výtěžků z benefičních koncertů. Následně došlo na restaurování varhan a pořízení nových dubových lavic a posledními akcemi bylo pořízení nového zvonu Svatý Jakub Větší a restaurování malého zvonu z roku 1761.

Za 10 let jsme do výše uvedených úprav vložili částku přesahující 1,3 milionu korun.

Reference

 

Stříbrná Skalice, kostel sv. Jakuba Většího – rekonstrukce kostela a restaurování jejího vybavení a varhan

 
 

odeslat e-mailem vytisknout