PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>Občanské sdružení Vykáň

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Občanské sdružení Vykáň

Podnětem pro založení sdružení byla snaha o ochranu historických památek v obci Vykáň. Dalším podstatným impulzem k založení byla touha aktivně se podílet na rozvoji obce.

Cíle sdružení jsou:
  • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny, což je hlavním posláním sdružení
  • ochrana přírody a krajiny
  • ochrana životního prostředí
  • ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech
  • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické
  • usilování o ochranu zeleně a životního prostředí obce Vykáň
  • podpora a spolupořádání kulturních, společenských a osvětových akcí v obci Vykáň a okolí

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout