PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>Nebovidská tvrz, z.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Nebovidská tvrz, z.s.

Propamatky.info: LOGO_Tvrz Nebovidy LOGO_Tvrz Nebovidy Spolek Nebovidská tvrz si klade za cíl záchranu a obnovu Nebovidské tvrze, kulturní památky České republiky. Za tímto účelem pořádá v tvrzi kulturní a společenské akce.

Spolek Nebovidská tvrz vznikl na jaře roku 2012 a snaží se podpořit úsilí o záchranu tvrze. Jsme skupina lidí nejen z Nebovid a okolí, kterým není osud tvrze lhostejný.

Během činnosti spolku byly provedeny základní sanační práce: úklid, odstranění nevhodných zásahů, vyrovnání dvora, odstranění náletových dřevin, zabezpečení vstupů.

Z historie:
První písemná zmínka o Nebovidské tvrzi pochází z roku 1436. Tedy z doby, kdy doznívaly husitské války a českým králem byl Zikmund Lucemburský. Kdy byla tvrz postavena, nevíme, její počátky však pravděpodobně spadají do druhé poloviny 14. století, kdy se v Nebovidech za podpory bohatých kutnohorských měšťanů odehrával čilý stavební ruch. Opravován byl i kostel sv. Petra a Pavla. Tvrz byla tedy jistě svědkem slavného vítězství Jana Žižky nad křižáckými vojsky, které se odehrálo v bitvě u Nebovid dne 6. ledna 1422. Původní gotická tvrz měla jedno či dvě obytná křídla s věží, které se nacházely v jihovýchodní části. Tvrz byla obehnána příkopem a valem. Dnešní čtvercovou dispozici určila renesanční přestavba z druhé poloviny 16. století, k níž došlo za vlády rodu Hanykéřů ze Semína, původně kutnohorských měšťanů, kteří zbohatli obchodem se stříbrnou rudou. Ti přestavěli své sídlo do podoby trojkřídlé jednopatrové budovy, která byla také opevněna příkopy a valy. Od severu jádro tvrze původně uzavírala zeď s bránou, vedoucí do prostoru přilehlého hospodářského dvora. Hlavním komunikačním prvkem byly dnes zaniklé dřevěné pavlače po obvodu nádvoří. Nejlépe se zachovala dispozice přízemí s průběžně řazenými obdélníkovými místnostmi, vybavenými lunetovými klenbami s hřebínky. Nebovidská tvrz je významným dokumentem úrovně venkovského sídla drobné šlechty na počátku novověku.

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout