PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Středočeský kraj>>Neziskový sektor>>Kostelík z.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Kostelík z.s.

Propamatky.info: LOGO_1639 LOGO_1639 Cílem našeho spolku je umožnit obyvatelům i návštěvníkům Kostelíka společně a aktivně trávit volný čas. Naše aktivity směřují na péči o místní památky, rozvoj kultury a ochranu přírody.

V oblasti péče o památky si spolek vzal do nájmu nevyužívanou, památkově chráněnou kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku. V době našeho převzetí byla kaple již více než 20 let nevyužívaná, odpojená od elektřiny, s rozbitými okny a hnízdícími ptáky uvnitř. Prvotním cílem bylo zjištění rozsahu poškození. Po prvním úklidu a obhlídce jsme zjistili, že do kaple zatéká, má poškozenou konstrukci sanktusové věžičky, část krovu a strop pod věžičkou. V exteriéru byl problém se soklem, horní římsou a fabiony na čelním štítě. Spojili jsme se s pracovníkem odboru památkové péče v Rakovníku Ing. Tomášem Kapsou a společně jsme připravili harmonogram obnovy kaple. První přípravné práce jako velký úklid, zasklení oken a znovupřipojení elektřiny jsme zvládli svépomocí.

Další kroky obnovy jsme začli realizovat podle naléhavosti oprav. První byla výměna konstrukce sanktusové věžičky a protézovaní poškozených částí krovu napadených dřevokaznými chorobami v roce 2012. Pokračovali jsme v letech 2014 opravou interiéru – propadlá část stropu. Roku 2015 následovala obnova exteriéru – sokl, římsa, fabiony. V roce 2018 na podzim bude výměněna střešní krytina. Touto výměnou bude skončen naplánovaný harmonogram záchranných prací a bude zbývat pouze sjednocení vnější fasády a její nátěr.

Na všechny tyto práce jsme získali dotaci ministerstva kultury. Na spoluúčast si spolek vydělává pořádáním kulturních akcí, například Skotsko v Kostelíku, vánoční koncerty a podobně.

 
 

odeslat e-mailem vytisknout