PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Plzeňský kraj>>Řemesla a odborné firmy>>Mgr. Tomáš Fair

Katalog služeb

Řemesla a odborné firmy

zpět

 

Mgr. Tomáš Fair

Jsem dodavatel archeologických prací. Zabývám se popularizací archeologie a historie, experimentální archeologií. Vytvářím kopie artefaktů. Nabízím servis prací pro archeologický výzkum.

Terénní práce:

 • fotografická a kresebná dokumentace terénních situací
 • vytyčování plochy výzkumu
 • zastupování vedoucího při organizaci práce
 • průzkum detektorem kovů
 • práce s nivelačním přístrojem a totální stanicí
 • archeologický dohled při stavbách
 • ruční exkavace historických studen a jímek
 • povrchové sběry
 • mikrosondáž
 • zajištění pracovníků

Laboratorní práce:

 • očišťování, evidence a deskripce artefaktů
 • fotografická a kresebná dokumentace předmětů
 • doplňování chybějících částí a rekonstrukce
 • základní konzervace předmětů
 • příprava / plavení (flotace) vzorků z archeologických objektů

Ostatní činnost:

 • zhotovování autentických kopií archeologických nálezů
 • návrhy rekonstrukcí pravěkých a raně středověkých staveb
 • realizace těchto staveb (ve spolupráci s externím týmem) „na klíč“
 • výroba přesných kopií a replik artefaktů

Reference

 

 • Vladořice u Žlutic - systematický průzkum předpolí hradiště Vladař povrchovými sběry (L. Šmejda, KAR ZČU). listopad 2002
 • Praha, náměstí Republiky - předstihový záchranný výzkum reliktů středověkého a novověkého osídlení (P. Vařeka, KAR ZČU). červen - červenec 2003
 • Plzeň, Litice - předstihový záchranný výzkum neolitického sídliště v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky (P. Braun-ZČM v Plzni). červenec 1997
 • Plzeň, náměstí Republiky - předstihový záchranný výzkum středověkého a novověkého osídlení města (L. Kaiser, ZIP o.p.s.).  listopad - prosinec 2005
 • Bezděz, hrad - předstihový záchranný výzkum novověkého severozápadního bastionu (J. Hrubý, Terra Verita). červen 2009
 • Opatovice nad Labem - zjišťovací výzkum v blízkosti kláštera (P. Eismann, Terra Verita). červen 2009
 • Grabštejn, hrad - předstihový záchranný výzkum (J. Hrubý, Terra Verita). červen - srpen 2009
 • Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí - předstihový záchranný výzkum středověkého osídlení (L. Drápela, Archeo Pro o.p.s.). říjen - listopad 2009

Spolupráce s institucemi v roce 2010:

 • Archeo Pro o.p.s.: Praha - archeologické dohledy na stavbách
 • Severočeské muzeum v Liberci: Hrádek nad Nisou - středověké a novověké osídlení města
 • Muzeum a galerie severního Plzeňska: Kožlany - židovský hřbitov

 

odeslat e-mailem vytisknout