PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Plzeňský kraj>>Neziskový sektor>>TEREF, z.s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

TEREF, z.s.

Propamatky.info: TEREF, o.s. TEREF, o.s. Sdružení bylo založeno za účelem obnovy, ochrany a zachovávání kulturních a historických hodnot, památek a tradic.

Předmětem činnosti sdružení je:

  • obnova, ochrana a zachovávání kulturních a historických hodnot, památek a tradic
  • rozvoj venkova za dodržení principů trvale udržitelného rozvoje
  • tvorba prostředí bezpečného z hlediska pěší, koňské a cyklistické turistiky
  • vzdělávací a metodická činnost v oblasti ekologické a estetické výchovy se zaměřením na děti, mladé lidi a pedagogické pracovníky
  • péče o rozvoj kulturních, vzdělávacích a sociálních aktivit občanů venkova na území regionů Stříbrska, Tachovska, Domažlicka a v Plzeňském kraji, zvyšování kvality života v tomto území v oblasti školství, využití volného času, trvale udržitelného turistického ruchu, péče o památky
  • podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni
  • nezávislá umělecká tvorba a její prezentace
  • organizační a produkční práce při přípravě a realizaci festivalů, přehlídek a tvůrčích dílen doma i v zahraničí

Specifickým úkolem sdružení je revitalizace panského dvora Telice na otevřený komunikační prostor a komunitní centrum, které by fungovalo jako metodické, informační a dokumentační centrum pro místní vzdělávací, kulturní a sociální aktivity.

Reference

 

  • Telice – rekonstrukce bývalé stodoly panského dvora
  • Telice – osazení infopanelů v obci Telice

 
 

odeslat e-mailem vytisknout