PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Plzeňský kraj>>Neziskový sektor>>Přátelé české historie

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Přátelé české historie

Propamatky.info: Přátelé české historie Přátelé české historie Jsme občanské sdružení z Klatov sdružující lidi se zájmem o historii, památky, cestování, sběratelství, kulturu a dění kolem sebe bez ohledu věku, vzdělání, víry nebo přesvědčení. Nikdo se nesmí povyšovat, nikdo se nesmí ponižovat. Důležitá je osvěta.

Naší hlavní náplní je osvětová činnost pro veřejnost v podobě přednášek, besed a promítání o české historii a českých památkách. V rámci pravidelných výletů a vycházek je navštěvujeme a v rámci možností pomáháme.

Vedlejší činností je podávání návrhů na záchranu a obnovu drobných památek. V bývalém občanském sdružení KPK Klatovy jsme podali návrh městu na záchranu litinové sochy sv. Jana Nepomuckého (dnes u pošty), Dívky s růží (dnes v Mercandinových sedech), sv. Václava (dnes v býv. jezuitské koleji).

Náš člen daroval 40 000 korun na zhotovení repliky pamětní desky na kapli v Klatovech. Další člen a umělecký kovář osadil nespočet replik historických mříží na památky v celých západních Čechách. Jeho iniciativou a financemi se opravila kaple Panny Marie Na Stráni v Čínovsi.

V letošním roce jsme obnovili původní nátěr sochy sv. Václava ve Zlatnické ulici. V současné době pracujeme na pamětní desce studentům z roce 1905 a to v rámci výročí 200 let klatovského gymnázia v roce 2012. Pro nové Klatovské katakomby jsme ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše (PhDr. M. Čermákovou) připravili ucelený přehled pohřbených. Dále vyvíjíme činnost (opět s muzeem) směřující k obnově portálu barokní lékárny U Bílého jednorožce v Klatovech do jeho původní podoby.

Vydáváme malované pohledy hradů, zámků, měst či církevních objektů v rámci projektu Po památkách zemí Koruny České a příležitostné pamětní medaile.

 
 

odeslat e-mailem vytisknout