PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Plzeňský kraj>>Neziskový sektor>>Nadační fond DOMINANTY na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Nadační fond DOMINANTY na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách

Propamatky.info: Nadační fond DOMINANTY na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách Nadační fond DOMINANTY na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách Nadační fond Dominanty vznikl k řešení havarijního stavu zchátralých církevních staveb plzeňského pohraničí. Účelem je obnova a ochrana movitých i nemovitých církevních památek. Péče se vztahuje na všechny historicky cenné objekty.

Z podnětu Nadačního fondu Dominanty byla vydána osvětová publikace Ohrožené kostely. Pravidelně jsou vydávány propagační letáky, plakáty a pohlednice s číslem konta nadačního fondu, na jejichž základě fond získává drobné příspěvky od dárců. Propagační materiály jsou průběžně distribuovány do kostelů, úřadů a na další veřejná místa.

Projekty podpořené Nadačním fondem Dominanty:
  • úprava střechy a odvodnění kostela v Denešicích
  • odvodnění kostela sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích
  • úprava klempířských prvků na střeše kostela v Čečovicích
  • zaměření interiéru kostela sv. Petra a Pavla ve Svojšíně
  • projekt elektroinstalace kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci
  • projekt stavebních úprav kůru kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci
  • archeologický dozor a odvodnění kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci
  • projekt na opravu kostela sv. Anny v Karlových Varech - Staré Roli
  • zaměření interiéru kostela Panny Marie ve Starém Plzenci
 
 

odeslat e-mailem vytisknout