PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Plzeňský kraj>>Neziskový sektor>>Mikroregion Nepomucko

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Mikroregion Nepomucko

Propamatky.info: Mikroregion Nepomucko Mikroregion Nepomucko Sdružení obcí vzniklo koncem roku 1998 na území asi třetiny bývalého okresu Plzeň-jih a má v současnosti 27 členských obcí, čítajících zhruba 13 tisíc obyvatel. Zahrnuje území Nepomucka, Žinkovska a Spálenopoříčska.

Činnost sdružení je směrována ke zkvalitnění infrastruktury, dobře fungujícímu rozvojovému centru mikroregionu, vzdělávání, občanské vybavenosti obcí, rozvoje cestovního ruchu či záchraně kulturního dědictví. V oblasti cestovního ruchu spolupracujeme se sousedními mikroregiony, rozvíjíme i spolupráci s magistrátem města Plzně a Plzeňským krajem, Místní akční skupinou svatého Jana z Nepomuku a dalšími subjekty i jednotlivci. 

V rámci své činnosti se Mikroregion Nepomucko zaměřuje také na ochranu a rozvoj kulturního dědictví. Podílí se například na projektech vedoucích k záchraně a obnově zámku Zelená Hora či vzácných soch Lazara Widemanna v Žinkovech. Realizuje také vlastní projekty, zaměřené například na opravy drobných sakrálních památek v obcích na území mikroregionu.

Reference

 

Projekt Pamětníci z kamene
Realizace projektu byla ukončena v listopadu 2013, dotčenými obcemi jsou Spálené Poříčí – obec Těnovice, Tojice, Třebčice, Prádlo, Neurazy – obec Partoltice, Měcholupy

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout