PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Plzeňský kraj>>Neziskový sektor>>Klub Augusta Sedláčka Plzeň

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Klub Augusta Sedláčka Plzeň

Propamatky.info: Klub Augusta Sedláčka Plzeň - fotografie Augusta Sedláčka Klub Augusta Sedláčka Plzeň - fotografie Augusta Sedláčka Klub sdružuje zájemce o hrady, zámky a tvrze, o jejich vědecké poznání – kastelologii a ochranu.

Plzeňské ústředí klubu:

  • vydává čtvrtletník Hláska, kde mohou členové publikovat svá zjištění i případné výsledky obnovy hradů, zámků či tvrzí
  • jednou ročně pořádá konferenci Dějiny staveb a vydává z ní vzešlý sborník Dějiny staveb, kde jsou publikovány především stavebněhistorické průzkumy památek – podklady pro jejich obnovu

Klub se obnovou památek nezabývá, ale některé pobočky – Humpolec, Zlín se této činnosti věnují. 

Reference

 

Pobočka Humpolec dlouhodobě opravuje zříceninu hradu Orlíka nad Humpolcem

 
 

odeslat e-mailem vytisknout