PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Plzeňský kraj>>Neziskový sektor>>Klášterní zahrada, o. s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Klášterní zahrada, o. s.

Propamatky.info: Klášterní zahrada, o. s. Klášterní zahrada, o. s. Sdružení je založeno za účelem podpory a realizace činností při rekonstrukci a následné údržbě klášterní zahrady a kláštera v Chotěšově. Členové sdružení usilují o zachování historických hodnot a o využití kulturního dědictví kláštera i přilehlé zahrady.

Sdružení:

  • hledá finanční prostředky na rekonstrukci historických objektů,
  • zahajuje, organizuje, řídí a aktivně se podílí na stavebních pracích a rekonstrukcích,
  • hledá možnosti využití pro obnovené prostory, podílí se na jejich využití vlastními akcemi,
  • spolupracuje s odborníky z památkové péče, profesionály z oborů historie, klášterních zahrad a s místními občanskými sdruženími podobného zaměření,
  • spolupracuje se státními orgány a organizacemi, s orgány místní správy a samosprávy a s neziskovými organizacemi,
  • organizuje a pořádá aktivity určených široké veřejnosti – dětem i dospělým, zdravým i handicapovaným, prospěšné fyzickému i psychickému zdraví,
  • pořádá tématické vzdělávací akce, semináře a praktické výcviky zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti, ekologii a volnočasové aktivity,
  • vytváří prostor pro zaměstnávání lidí s mentálním handicapem na chráněných pracovních místech,
  • podporuje komunitní princip života aktivizací a zapojením veřejnosti do projektů sdružení a spoluprací s obdobně zaměřenými organizacemi.

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout