PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Plzeňský kraj>>Archeologické výzkumy>>ZIP o.p.s.

Katalog služeb

Archeologické výzkumy

zpět

 

ZIP o.p.s.

Propamatky.info: LOGO_210_ZIP LOGO_210_ZIP ZIP o.p.s. je soukromoprávní institucí s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Předmětem naší činnosti je výzkum, dokumentace a ochrana archeologických, stavebních a jiných historických památek.

Důležitou součást odborné činnosti ZIP o.p.s. tvoří stavebněhistorické průzkumy, jež představují předpoklad úspěšné obnovy, rekonstrukce i regenerace hodnotných architektur a sídelních celků. Stavebněhistorický průzkum je často vyžadován jako znalecký posudek pro účely správních řízení. SHP má sloužit ke kvalifikovanému rozhodování při péči o historické objekty i k rozšiřování a doplňování obecného poznání.

V této oblasti vykonáváme:

 • standardní nedestruktivní stavebně historické průzkumy jednotlivých objektů,
 • dílčí stavebně historické průzkumy (pouze částí objektů, např. krovy, sklepy, konkrétní patro ap.),
 • specializované stavebně historické průzkumy (historická podzemí),
 • stavebně historické průzkumy vyvolané destruktivními zásahy do památek a záchranné průzkumy,
 • zpracování dějin jednotlivých objektů a historických sídel (archivní rešerše),
 • epigrafika (zhodnocení historických nápisů na architektonických i jiných památkách),
 • koordinace památkových průzkumů při rekonstrukcích památkových objektů,
 • památková pasportizace – soupisy památek historických sídel a celých regionů,
 • odborné a popularizační texty, přednášková činnost,
 • inventarizace architektonických a umělecko-řemeslných prvků,
 • geodetické zaměření památkových objektů,
 • stavebně technické průzkumy.

Naše instituce je oprávněna rovněž zajišťovat archeologické výzkumy v Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském kraji a v hlavním městě Praze.

Reference

 

 • Karlovy Vary, kostel sv. Máří Magdalény – stavebněhistorický průzkum a geodetické zaměření objektu
 • Příbram, poutní místo Svatá Hora – stavebněhistorický průzkum, koordinace památkových průzkumů
 • Plzeň, historické podzemí – stavebněhistorické a stavebně technické průzkumy
 • Praha 1, palác Dunaj – stavebněhistorický průzkum
 • Teplá, klášter – stavebněhistorické průzkumy, archivní rešerše, koordinace památkových průzkumů, inventarizace architektonických a uměleckořemeslných prvků
 • Chlum Svaté Maří, poutní areál – inventarizace architektonických a uměleckořemeslných prvků, stavebně technický průzkum
 • Modernizace trati Rokycany – Plzeň – záchranný archeologický výzkum
 • Teplá, klášter – záchranný archeologický výzkum
 • Plasy, hospodářský dvůr cisterciáckého kláštera – záchranný archeologický výzkum
 • Starý Plzenec, hradiště Hůrka, kostel sv. Vavřince – záchranný archeologický výzkum
 • Plzeň, náměstí Republiky – záchranný archeologický výzkum

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout