PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Pardubický kraj>>Restaurátoři s povolením>>MgA. Ondřej Špás - ak. soch. a restaurátor

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

MgA. Ondřej Špás - ak. soch. a restaurátor

Propamatky.info: MgA.Ondřej Špás ak.soch. a restaurátor MgA.Ondřej Špás ak.soch. a restaurátor Jsem akademický sochař a restaurátor. Restaurování se věnuji na základě licence Ministerstva kultury. Z hlediska odborného zaměření v restaurátorské praxi se specializuji na práce s materiály jako je kámen, dřevo či sádra.

Restaurátor
Restaurátor musí především s pokorou sloužit danému dílu. Musí umět potlačit svou osobnost, svoji vlastní tvůrčí invenci a nápady, které jsou nežádoucí. Např. Škrétův obraz musí zůstat Škrétovým obrazem, a po osobnosti restaurátora tam nesmí být ani stopa. Ne každý umělec může být restaurátorem. Na restaurátora se kladou velmi rozmanité požadavky a restaurování tak vyžaduje různé kvalifikace, jak umělecké, tak technické. Musí mít výtvarné schopnosti, aby dokázal dílo obnovit a případně doplnit, dobré znalosti dějin umění, uměleckých a řemeslných technik starých dob. To platí zvláště pro restaurování starožitných předmětů z různých materiálů, které vyžadují pokaždé jiné techniky (kov, sklo, dřevo, papír, keramika, textil, kámen). 

Povolení Ministerstva kultury: 
Specializace (kód) 2a, 3b v rozsahu: Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl ze dřeva a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a sádry.

Reference

 

  • Kamenná socha Nejsvětější Trojice v Mirošovicích.
  • Socha sv. Antonína Paduánského v Bílině.
  • Polychromovaná plastika anděla pochází z dnes již neexistujícího kostela sv. Barbory ve Valkeřicích. Tento kostel byl v 70.letech minulého století zbořen.
  • Sádrový odlitek antického originálu sochy Raněné Amazonky z Galerie antického umění v Hostinném.

 

odeslat e-mailem vytisknout