PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Pardubický kraj>>Architekti a projektanti>>Ing. arch. Barbora Šedová

Katalog služeb

Architekti a projektanti

zpět

 

Ing. arch. Barbora Šedová

Architektka se slabostí pro tradiční stavitelství, řemeslo, ducha stavby a místa. Hledám souznění původního a nového, zachování historických hodnot při využití výhod současných technologických možností. Pomáhám domům žít dál.

Nabízím kompletní služby architekta od konzultací záměru, zaměření stavby, přes ideový návrh stavebních úprav, zpracování dokumentace v potřebném rozsahu včetně vyřízení požadovaných stanovisek až po pomoc se získáním dotačních programů a autorský dozor během stavby. S pokorou k práci předků a zákonitostem přírody.

Věnuji se fotodokumentaci především lidové architektury, detailů staveb a sběratelství fragmentů původních materiálů a řemeslných výrobků.

Zájem o řemeslo, tradiční, lokální a přírodní materiály mě přivedl ke srovnání tradiční architektury s tou, kterou dnes označujeme jako „alternativní“ v autorské výstavě „Architektura ne/tradiční“.

Autorizovaný architekt v oboru architektura ČKA 04169

Reference

 

Památky

  • Vysoká čp.1, Javorník u Vysokého Mýta – obnova bývalého zájezdního hostince – etapovitě od roku 2014
  • České Heřmanice – obnova barokní sýpky – etapovitě od roku 2016
  • Lhůta u Vysokého Mýta, čp. 20 – obnova sušárny lnu od roku 2023
  • MPZ Vysoké Mýto – úpravy fasády objektu čp. 92, Komenského
  • MPZ Vysoké Mýto – úpravy fasády objektu čp. 152, Tůmova
  • MPZ Vysoké Mýto – úpravy vstupu objektu čp. 1. Brandlova, sídlo Církve bratrské

 

Výstavy

  • 2017 Architektura Ne/tradiční – autorská výstava pro Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, ve spolupráci s PhDr. Radimem Urbánkem, srovnání tradičního stavitelství se směry aktuálně nazývanými jako alternativní, ukázka historických i novodobých stavebních materiálů. V r. 2020 libreto převzalo Muzeum v přírodě Vysočina, Betlém Hlinsko
  • 2022 výstava v prostorách sýpky České Heřmanice, s komentovanými prohlídkami v rámci Dnů evropského kulturního dědictví

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout