PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Pardubický kraj>>Archeologické výzkumy>>Východočeské muzeum v Pardubicích

Katalog služeb

Archeologické výzkumy

zpět

 

Východočeské muzeum v Pardubicích

Propamatky.info: Východočeské muzeum v Pardubicích Východočeské muzeum v Pardubicích Oprávněná organizace je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy na základě povolení MK ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 a smlouvy mezi AV ČR a muzeem ze dne 12. 11. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.

Poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti Východočeského muzea v Pardubicích podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

Zdarma poskytujeme:

  • Informace o výskytu, rozsahu a povaze území s archeologickými nálezy.
  • Vyjádření pro potřeby správních řízení – například územního a stavebního řízení, které je vedeno v území s archeologickými nálezy nacházejícím se mimo prostor městských památkových rezervací, městských a venkovských památkových zón, areálů kulturních památek a jejich ochranných pásem. Tato vyjádření zpracovává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích.
  • Podklady pro potřeby územního plánování, kde je nutno zohlednit výskyt archeologických nálezů.
  • Územní studie zaměřené na analýzu dopadu terénních a stavebních zásahů v území s archeologickými nálezy.
  • Přednášky pro veřejnost – Archeologické oddělení se snaží prostřednictvím přednášek pro veřejnost přiblížit práci archeologů, prezentovat výsledky nejnovějších výzkumů nebo edukačním způsobem sdělit možné interpretace jednotlivých artefaktů či archeologických situací a uvést je do širších geografických a historických souvislostí.

Reference

 

  • Záchranný archeologický výzkum na stavbě mimoúrovňové křižovatky I/37, Stéblová
  • Záchranný archeologický výzkum na stavbě pěší zóny třídy Míru s napojením Sladkovského ulice, Pardubice
  • Záchranný archeologický výzkum v rámci obnovy Národní kulturní památky hřebčína, Kladruby nad Labem
  • Záchranný archeologický výzkum při stavbě polní cesty C6, Pohřebačka
  • Záchranný archeologický výzkum v rámci výstavby 44 rodinných domů a veřejné infrastruktury, Sezemice

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout