PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Olomoucký kraj>>Restaurátoři s povolením>>Mgr. Radomír Surma – akademický malíř a restaurátor

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

Mgr. Radomír Surma – akademický malíř a restaurátor

Propamatky.info: LOGO_1722 LOGO_1722 Zabývám se restaurováním obrazů na dřevě, plátně, papíru a kovové podložce, restaurováním nástěnných maleb a sgrafita. Také provádím restaurování polychromovaných soch a polychromie na kamenných sochách.

Restaurování uměleckých děl, movitých i nemovitých kulturních památek na základě licence Ministerstva kultury ČR.

Vlastní výtvarná tvorba je oproti rozsáhlé restaurátorské činnosti v oblasti uměleckých děl v podstatně menším rozsahu. Věnuji se jí v nemnohém čase, který mi zbývá ve svém volnu, o víkendech a dovolených. Své práce často realizuji na základě objednávek či zadání převážně soukromých institucí. Svá díla až na výjimky nevystavuji a společných výstav se také téměř nezúčastňuji. Přesto se má díla z malířské a sochařské tvorby vyskytují ve stálých expozicích soukromých muzeí či sbírek a také v případě sochařské tvorby ve veřejném prostoru. Nejčastěji se věnuji kreslířské tvorbě figurálních a portrétních motivů se zaměřením na realistické dynamické pojetí postav.

Povolení Ministerstva kultury:
Specifikace (kód) 1 v rozsahu:  restaurování malířských uměleckých děl na plátně, dřevě a kovových deskách, nástěnných maleb a sgrafit, polychromie na sochařských dílech.

Reference

 

Kompletní seznam spoluprací na realizacích, výstavách, dále výběr přednášek, publikační činnosti, oponentur a výběr rozhovorů pro multimédia naleznete na samostatném PDF dokumentu.

Výběr z významných restaurátorských prací:

 • Gotická socha Ukřižovaného z Dolan (1998-9)
 • Transfery pozdně gotických nástěnných maleb v Ostružnické ul. 6 v Olomouci (2000–2004)
 • Krásnoslohová opuková polychromovaná socha sv. Kateřiny z Jihlavy (2000)
 • Kopie pozdně gotických nástěnných maleb v Ostružnické ul. 6 v Olomouci (2001)
 • Kopie krásnoslohové polychromované sochy sv. Kateřiny z Jihlavy (2006)
 • Nástropní barokní olejomalby od D. Strause na Klášterním Hradisku (2006–2009)
 • Kopie gotické dřevěné polychromované sochy – Madona z Rouchovan (2010–2011)
 • Frans Anton Heinz – Oplakávání z Kopečka 1735 – restaurování a rekon. polychromie (2013–2014)
 • Restaurování obrazů na dřevěných deskách nizozemských mistrů (2015–16)
 • Hans von Aachen – Dva smějící se hoši
 • Nástěnná malba a interiér Slavnostního sálu ZŠ Komenium v Olomouci, 1892, (2016–2020)
 • Sluneční hodiny Uroboros, renesanční nástěnná malba, Olomouc (2019)
 • Polychromie olomouckého erbu nad orlojem olomoucké radnice (2019)
 • Realizace autorské nástěnné malby tří slunečních hodin na fasádě olomoucké radnice dle dobových předloh (2019–2020)
 • Restaurování barokního obrazu – Smrt s. Cecílie, kostel sv. Štěpána, Klášterní Hradisko (2020)

 

odeslat e-mailem vytisknout