PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Olomoucký kraj>>Restaurátoři s povolením>>MgA. Pavla Jandová

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

MgA. Pavla Jandová

Propamatky.info: LOGO_MgA. Pavla Jandová LOGO_MgA. Pavla Jandová Zabývám se restaurováním kamene, štuku, částí architektury a polychromovaných sochařských děl. Často spolupracuji s restaurátory nástěnných maleb a nabízím komplexní restaurátorské průzkumy také u rozsáhlejších objektů a areálů.

Nabízím:

 • kompletní restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a štuku i součástí architektury – odbornost a kvalifikace je garantována vzděláním v oboru a povolením uděleným Ministerstvem kultury
 • komplexní restaurátorské průzkumy sochařských uměleckých děl z kamene a štuku i kamenických prvků
 • celkové průzkumy fasád i historických objektů s výslednou dokumentací – restaurátorský záměr, rozpočet, grafické přílohy se zákresy výsledků průzkumu, prezentace
 • zajištění stavebněhistorického průzkumu, uměleckohistorických průzkumů, laboratorních průzkumů
 • konzultace s technology a dalšími odborníky
 • projekty obnovy památek, kamenické a štukatérské práce včetně kopií sochařských děl v přírodním a umělém kameni
 • transfery uměleckých děl

Povolení Ministerstva kultury:

Specializace (kód) 2a v rozsahu: Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a štuku

Reference

 

 • Prostějov, Onšův dům – restaurování kamenného renesančního portálu
 • Kroměříž, Arcibiskupský zámek – restaurátorský průzkum sochařské výzdoby saly terreny
 • Kroměříž, Arcibiskupský zámek – restaurátorský průzkum architektury hornické grotty ze saly terreny
 • Kroměříž, Arcibiskupský zámek – restaurování raně barokní polychromované štukové plastiky horníka z hornické grotty ze saly terreny
 • Prostějov, kostel sv. Jana Nepomuckého – restaurování barokního štukového polychromovaného reliéfu Krista na Olivové hoře v kapli sv. Kříže
 • Prostějov, klášter Milosrdných bratří – restaurátorský průzkum štukových prvků a sochařských děl v interiéru a exteriéru kláštera
 • Prostějov, Kostelní ulice – restaurování neoklasicistního krucifixu
 • Polsko, Gořanov – restaurátorský průzkum raně barokního zahradního pavilonu v zámeckém parku
 • Německo, Altenburg, Teehaus – restaurování nástěnných barokních maleb a štuků

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout