PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Olomoucký kraj>>Řemesla a odborné firmy>>Dílna Štech

Katalog služeb

Řemesla a odborné firmy

zpět

 

Dílna Štech

Primárním zaměřením naší dílny je specializace v oboru obnovy památkově chráněných objektů – práce se dřevem – repliky, repase, opravy, restaurování, konzervovaní, dokumentace, výroba a tvorba nových.

Jedná se o rodinnou dílnu založenou Romanem Štechem, který se v truhlářském oboru pohybuje již 30 let. Mgr. Vít Štech, DiS. studoval od raného dětství u svého otce a doplňoval vzdělání ve školách dřevařských včetně restaurování, památkové péče a dějin umění.

My obnovou rozumíme komplexní přístup k dřevěným částem objektu. Specifikem je odborné posouzení stavu jednotlivin i posouzení celku a návrh oprav, které by byly šetrné k památce a byly kvalitně zpracovány.

Spolupracujeme s památkáři i s kolegy z různých oborů napříč spektrem řemesel.

Restaurujeme starý nábytek, obnovujeme zašlý lesk a slávu a uvádíme jej do stavu přijatelného pro užívání nebo k jeho prezentaci.

Zabýváme se:

 • stavebně truhlářskými výrobky
 • okny
 • dveřmi
 • podlahami
 • obložením
 • nábytkem
 • dřevěnými doplňky

Nově se zabýváme i pasportizací a inventarizací okenních a dveřních výplní jako podkladem pro dokumentaci k získání dotačních titulů:

 • fotodokumentací, zaměřením a popisem každého z prvků
 • stavem a mírou poškození
 • návrhem řešení obnovy se zřetelem na zvýšení tepelně izolačních vlastností daného prvku v souladu s požadavky památkové péče
 • tabulkovým zapracováním včetně všech důležitých dat k prvku – možnost i orientační ceny pro obnovu
 • historickými rešeršemi, dohledáním pramenů – plánů, fotografií, dokumentace,…

Reference

 

 • Státní zámek ve Slatiňanech – obnova oken a dveřních výplní
 • Státní zámek Hrádek u Nechanic – obnova oken, dveří, dřevěného ostění
 • Kulturní památka v Pardubicích – obnova oken, dveří, podlahy
 • Zámek Hrochům Týnec – obnova oken a dveří
 • Radnice Žamberk – obnova oken

 

odeslat e-mailem vytisknout