PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Olomoucký kraj>>Neziskový sektor>>Za krásnou Olomouc

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Za krásnou Olomouc

Propamatky.info: Za krásnou Olomouc Za krásnou Olomouc Občanské sdružení podporuje snahy o zachování památkových hodnot města Olomouce, o kvalitní novodobou architekturu a o kultivované zásahy do městského organismu. Sdružení vyvíjí aktivity směřující k péči o kulturní dědictví a hodnoty Olomoucka.

Cíle občanského sdružení Za krásnou Olomouc:
 • popularizace a péče o umělecké a kulturní hodnoty města Olomouce a regionu Olomoucka
 • ochrana urbanizované i neurbanizované krajiny a životního prostředí na Olomoucku
 • vyjadřování se ke konkrétním přestavbám, novostavbám a dalším architektonickým a urbanistickým zásahům do organizmu města Olomouce
 • propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje v Olomouci a na Olomoucku
 • postupná náprava nejvýraznějších památkových, architektonických a urbanistických škod způsobených Městské památkové rezervaci Olomouc a ostatním památkově a umělecky hodnotným lokalitám Olomoucka po druhé světové válce
Hlavní formou dosahování cílů sdružení jsou obecně prospěšné činnosti v oblasti péče o životní prostředí a památky:
 • kooperace s jinými sdruženími s obdobnými cíli
 • poskytování servisních služeb, pomoci a odborného poradenství
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
 • účast při jednáních, správních a jiných řízeních s volenými i správními orgány, interpelace, a to zvláště v případech, kdy mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, památek a kulturního dědictví města Olomouce a Olomoucka
 • osvětová činnost, vydávání tiskových zpráv, odborných publikací a dalších informačních materiálů
 • organizace a podpora finančních sbírek na záchranu ohrožených hodnotných kulturně historických objektů

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout