PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Moravskoslezský kraj>>Restaurátoři s povolením>>MgA. Jakub Gajda, Ph.D.

Katalog služeb

Restaurátoři s povolením

zpět

 

MgA. Jakub Gajda, Ph.D.

Propamatky.info: MgA. Jakub Gajda, Ph.D. MgA. Jakub Gajda, Ph.D. Zabývám se restaurováním polychromovaných i nepolychromovaných plastik z kamene, umělého kamene a ze dřeva, architektonických prvků a součástí architektury. Jsem soudním znalcem v oborech ceny a odhady a výtvarné umění.

Obory restaurování:

  • Kamenná nepolychromovaná plastika
  • Kamenná polychromovaná plastika
  • Dřevěná polychromovaná plastika
  • Umělý kámen
  • Neglazovaná keramika a sádra
  • Architektonické prvky a součásti architektury

Soudní znalec v oborech:
UMĚNÍ VÝTVARNÉ - restaurování polychromovaných a nepolychromovaných děl movitých a nemovitých, uměleckých a umělecko-řemeslných děl zhotovených z kamene, umělého kamene, dřeva, sádry, štuku a neglazované keramiky, posuzování restaurátorských projektů a míry poškození předmětů, posuzování kvality a vhodnosti restaurátorských zásahů, rozpočtování restaurátorských prací, uměleckohistorické památky ve stavebnictví.

CENY A ODHADY - restaurátorských prací, kulturních památek, movitého výtvarného umění.

Povolení ministerstva kultury:
Specializace (kód) 2a, 2b v rozsahu: Restaurování polychromovaných a nepolychromovaných sochařských děl z kamene, umělého kamene, dřeva, sádry a štuku. Restaurování sochařských uměleckých děl z neglazované keramiky.

Reference

 

  • Celková rekonstrukce Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Jičíně.
  • Restaurování dřevěné polychromované kazatelny z konce 17. století  v Šumperku.
  • Restaurování dubových dveří hřbitovního kostela v Javorníku.

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout