PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Moravskoslezský kraj>>Neziskový sektor>>Za starou Ostravu

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Za starou Ostravu

Propamatky.info: Za starou Ostravu Za starou Ostravu Cílem sdružení je ochrana památek v Ostravě. Snažíme se o záchranu ohrožených památek, upozorňujeme odbornou a zejména laickou veřejnost na jedinečné a dosud nechráněné památkově objekty. Otevíráme dialog mezi odborníky a veřejností o osudech města.

Cíle sdružení:
  • hledání nové role opuštěných areálů a devastovaných území - tzv. "brownfields"
  • přispívat k ochraně životního prostředí podporou vzdělanosti obyvatel a identifikace místního společenství s územím, ve kterém žijí
  • podílet se na vzdělávání dětí, mládeže, laické i odborné veřejnosti
  • ochrana přírody a krajiny revitalizací zastavěného území, podporou kvalitních architektonických řešení a omezením zbytečného zastavování dosud volných ploch
  • vydavatelská činnost podporující cíle sdružení
  • pořádání odborných exkurzí zprostředkujících pohled na kulturní dědictví
  • poradenství a spolupráce s dalšími subjekty v oblasti získávání dotací
 
 

odeslat e-mailem vytisknout