PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Moravskoslezský kraj>>Neziskový sektor>>Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela

Propamatky.info: Kostel sv. Františka a Viktora Kostel sv. Františka a Viktora Jsme občanské sdružení s názvem Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela a snažíme se získat finance na jeho záchranu a obnovu nejen pomocí žádostí o dotace, ale také kulturními akcemi, koncerty a oslovováním potenciálních sponzorů.

Kostel sv. Františka a Viktora je novogotickou stavbou z roku 1893, projektoval jej tehdejší věhlasný vídeňský architekt Heinrich von Ferstel, skici dokončil architekt Max Schweda. Od roku 2010 je kostel a jeho mobiliář kulturní památkou. Kostel je ojedinělý stavební konstrukcí cihlové věže, dále původním inventářem - vzácnou řezbářskou prací vídeňských mistrů (kazatelna, zpovědnice, Křížová cesta, hlavní oltář i boční oltáře, lavice), také vitrážovými okny (tzv. bukny - podobné jsou údajně jen ve 3 kostelích v České republice) a mnohým dalším.

Jedinečný je také svým osudem. Po léta byl vystaven vlivu poddolování, emisemi z blízkých průmyslových závodů, díky kterým např. zrezivěl kříž a především však povodněmi, kdy při největší v roce 1997 byl postižen až do výše 3,5 m. Stál kdysi v centru výstavního městyse Hrušova (rodiště např. Marie Rottrové či Vlastimila Brodského). Dnes je osamocen na periferii v blízkosti romského ghetta, v téměř vybydlené části obvodu Slezská Ostrava a stal se tak posledním "monumentem" kdysi živé části Ostravy.

Ocitáme se někdy v podobném osamocení při získávání financí, ačkoliv jde o kulturní památku, i přesto je stavba opomíjená a nedoceněná. Dotace jsme postupně získali z Moravskoslezského kraje, z Magistrátu města Ostravy, z Ministerstva kultury, z Nadace OKD, z Ostravsko-opavského biskupství a od několika spřízněných sponzorů. Vzhledem k finanční náročnosti oprav a spoluúčasti farnosti však neustále prosíme a žádáme o pomoc, kde se dá. Mnohdy zcela marně.

Reference

 

Podařilo se nám - zdejšímu knězi a občanskému sdružení: nechat opravit nejen věž, ale také hodiny na věži, kříž, zvony, některá vitrážová okna (postupně jsou opravována další). Od prosince roku 2011 je díky Magistrátu města Ostravy kostel krásně nasvětlen. Nepodařilo se nám získat dotaci na opravu varhan nebo vchodových dveří či původních lavic. Pro získávání financí jsme již celkově uspořádali 14 benefičních akcí, převážně koncertů za účasti Marie Rottrové, Evy Dřízgové, vysokoškolských pěveckých sborů, dětských sborů, také přednášku paní PhDr. Jiřiny Prekopové. Nechali jsme vyrobit pamětní hrníčky, vydáváme vlastní měsíčník "Via lucis" a pořádáme společné akce. Máme internetové stránky, vydali jsme dvě malé publikace: jednu informační o hrušovském kostele, druhou o tom, jak složité je dnes shánět peníze, ale jak je nutné se nevzdávat. Snažíme se o našem kostele a akcích informovat denní tisk i další média.

Fotogalerie

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngDárcovská SMS pro obnovu kostela Hrušov [PDF, 335.1 kB]

 

odeslat e-mailem vytisknout