PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Moravskoslezský kraj>>Neziskový sektor>>Nadace OKD

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Nadace OKD

Propamatky.info: Nadace OKD Nadace OKD Nadace OKD odporuje projekty, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče a životního prostředí. Svoji činnost zaměřuje také na péči o kulturní dědictví s odpovídajícím využitím pro veřejnost.

Společnou iniciativu lidí, která vede k obecnému a dlouhodobému prospěchu podporuje program Pro budoucnost. Podporované aktivity v rámci tohoto programu jsou:

Kulturní dědictví

 • Obnova nemovitých i movitých kulturních památek a také technických památek včetně péče o ně.
 • Zvyšování povědomí o kulturních i technických památkách.

Veřejný prostor

 • Zlepšení stavu veřejných prostranství v obcích.
 • Zapojení občanů do hledání nové podoby parků, hřišť či jiných prostranství, a také do realizace navržených úprav.

Životní prostředí

 • Zlepšování stavu životního prostředí.
 • Rozvoj ekologického stylu života, tzn. šetrného vůči životnímu prostředí, sloužící k obecnému prospěchu lidí v daném regionu.
 • Promyšlená podpora obnovitelných zdrojů energie.
 • Ochrana a obnova přírodních zajímavostí a zvyšování povědomí o přírodních památkách.
 • Podpora regionálního rozvoje při současném zachování zejména přírodního bohatství.

Nadace své cíle plní prostřednictvím šesti grantových programů:

 1. Pro zdraví
 2. Pro radost
 3. Pro budoucnost
 4. Pro Evropu
 5. Sídliště žije
 6. Srdcovka

Projekty jsou realizovány na celém území České republiky, nejvíce však v Moravskoslezském kraji. Přehled grantů v rámci jednotlivých krajů je průběžně aktualizován ZDE.

Reference

 

Několik příkladů podpořených projektů:

 • Internetový portál PROPAMÁTKY - dlouhodobá udržitelnost 2013+
 • Spolkový dům "U synagogy" v Krnově
 • Kaple sv. Anny Pelhřimov 
 • Obnova kůru a zadní části lodi kostela archanděla Michaela v Dětřichovicích
 • Atrium barokního kláštera Nová Paka
 • Nový zvon pro dřevěný kostel Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích
 • Výměna vstupních dveří v kostele sv. Jiří v obci Vrchy
 • Obnova kapličky ve Lhotce u Bílovce
 • Oprava venkovního schodiště zámku v Jezdkovicích
 • Restaurování interiéru hřbitovní kaple ve Střílkách
 • Rekonstrukce vrátnice Hornického muzea OKD Ostrava
 • Komunitní centrum klášter Blahutovice – místo pro všechny generace
 • Oprava varhan v kostele sv. Archanděla Michaela v Řepištích
 • Obnova zvonařského potenciálu kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové

 
 

odeslat e-mailem vytisknout