PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Liberecký kraj>>Neziskový sektor>>Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších

Propamatky.info: Logo_1524 Logo_1524 Jsme nezávislým dobrovolným sdružením zájemců o železniční dopravu a její historický vývoj v oblasti západních Krkonoš. Naším cílem je umožnit členům setkávání, odborný růst, výměnu informací, publikování poznatků a aktivní účast na činnosti spolku.

V dubnu roku 2014 byl námi podán návrh Ministerstvu kultury ČR na prohlášení stanice Martinice v Krkonoších kulturní památkou. Průběh řízení jsme trvale monitorovali a přinášeli oponentní odborné posudky proti stanoviskům majitelů. Dne 6. června 2016 byla stanice Martinice v Krkonoších prohlášena kulturní památkou.

Cílem spolku je:

  • zajištění architektonicko-technické studie, která stanoví cílový stav vzhledu a funkčních vazeb stanice, a po odsouhlasení všemi dotčenými bude sloužit jako vodítko k její postupné revitalizaci
  • dlouhodobě pronajmout prostor bývalé nádražní restaurace, uvést ho do původního stavu, zřídit v něm klubovnu spolku a muzeum železniční historie lokálky Martinice – Rokytnice
  • v okolí stanice zřídit naučnou stezku, která z bezpečné vzdálenosti přiblíží veřejnosti jednotlivé technické unikáty – stavby a staniční zabezpečovací zařízení
  • dlouhodobě pronajmout bývalou vodárnu, zajistit stavební úpravy, opravit ocelové nýtované vodojemy, instalovat repliku parního čerpadla, opravit vodovod vedoucí k vodnímu jeřábu a obnovit tak jeho funkci – bude to jedinečný funkční celek v České republice na trati s běžným provozem
  • dobrovolnou činností udržovat okolní zeleň a drobné stavby – propustky – v přijatelném stavu
  • dlouhodobě pronajmout bývalý strážní domek, který je v současné době v havarijním stavu, objekt zrekonstruovat a zřídit v něm expozici života na vechtrovně, ve spolupráci s obcí zajistit samostatnou přístupovou cestu
  • zajistit propagaci kulturní památky zřízením internetových stránek spolku, organizováním kulturních akcí, nostalgických jízd, publikační činností 
  • ve spolupráci s okolními spolky prezentovat technický unikát v zahraničí – Polsko, Německo
  • zajistit pro stanici vhodné historické vozidlo a ve spolupráci se společností KORID LK využít atraktivity památkově chráněné stanice k oživení provozu na lokálce, zejména z pohledu turistické dopravy

Přečtěte si ve zpravodajství portálu

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout