PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Liberecký kraj>>Neziskový sektor>>Spolek přátel Ostašova

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Spolek přátel Ostašova

Propamatky.info: Spolek přátel Ostašova Spolek přátel Ostašova Spolek přátel Ostašova má v péči kostel sv. Vojtěcha, pro jehož záchranu pořádá benefiční koncerty, výstavy a další akce. Také získává prostředky na drobné i větší opravy této památky.

Kostel sv. Vojtěcha stojí v Liberci-Ostašově vedle místní školy. Spolek přátel Ostašova pečuje o tuto památku od roku 2011 a snaží se získávat prostředky na opravy.

První krok je nejdůležitější, a proto první provedené opravy připoutaly pozornost místních občanů, kteří se do procesu zviditelnění a zvelebování památky zapojují. Na opravách se podílejí místní firmy, velkou měrou pomáhají různé nadace a fondy.

V roce 2011 byl částečně restaurován a opraven původní oltář a věčné světlo v kostele sv. Vojtěcha. Následovaly sanace vnitřních omítek, instalace nových rozvodů elektro a pořízení nového osvětlení, probíhající v roce 2012. V současné době probíhá oprava původního hodinového stroje.

Další projekty spolku:

  • Projekt Park u cesty v těsné blízkosti kostela sv. Vojtěcha vznikl díky podpoře nadace O2 Thing Big. Spolek přátel Ostašova byl patronem projektu a od května 2013 převzal správu nad tímto veřejným prostorem.
  • V rámci projektu TOULKY MINULOSTÍ se spolek snaží podrobně zmapovat historii území Horní Suché, Ostašova, Karlinek i Karlova a oživit také staré místní zvyky i tradice.
  • Projekt TRADICE, ZVYKLOSTI prezentuje Ostašovský masopust nebo Ostašovské poutní slavnosti, které jsou pořádány ke cti sv. Vojtěcha.

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout