PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Liberecký kraj>>Neziskový sektor>>LAG Podralsko o. s.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

LAG Podralsko o. s.

Propamatky.info: LAG Podralsko o. s. LAG Podralsko o. s. Občanské sdružení LAG Podralsko sdružuje fyzické a právnické osoby, jejichž společným zájmem je mimo jiné příprava a realizace projektů na záchranu památek, vzdělávací činnost, poradenství při zpracování žádostí o dotace a publikační činnost.

Projekty sdružení:

Z Kokořínska do Podralska
Projektem spolupráce je i projekt občanských sdružení MAS Vyhlídky a LAG Podralsko „Z Kokořínska do Podralska“. Hlavním předmětem projektu je propagace činnosti zúčastněných místních akčních skupin – MAS Vyhlídky a LAG Podralsko, tvorba podkladů pro propagaci projektů, zpřístupnění a provázání obou regionů místním občanům i návštěvníkům.

U nás je taky hezky!
Konkrétním cílem dvou etap projektu „U nás je taky hezky!“ je vytvoření tématicky propojené sítě venkovských výstavních zastavení na území ohraničeném působností LAG Podralsko a MAS Turnovsko. Na každém výstavním zastavení jsou návštěvníci informováni o každé z partnerských MAS a o projektu Spolupráce a také o kulturních, přírodních nebo historických zajímavostech z obou regionů.

Realizací projektů Spolupráce vznikají výstavní zastavení, které v odpovídajícím prostředí a dostatečně vybavena potřebným výstavním mobiliářem i výpočetní technikou slouží svému účelu.

Fotogalerie

 
 
 

odeslat e-mailem vytisknout