PROPAMÁTKY | Katalog služeb

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Královéhradecký kraj>>Stavebněhistorické průzkumy>>Mgr. Jan Myška, DiS. - umělecké štukatérství

Katalog služeb

Stavebněhistorické průzkumy

zpět

 

Mgr. Jan Myška, DiS. - umělecké štukatérství

Propamatky.info: Mgr. Jan Myška, DiS. - umělecké štukatérství Mgr. Jan Myška, DiS. - umělecké štukatérství Od roku 2006 se věnuji díky vzdělání v oborech umělecký štukatér a dějiny umění štukatérským pracím a restaurování, konzervování a rekonstrukcím. Zkušenosti v oboru jsem získal u štukatérské firmy a restaurátora.

Rozsah prováděných prací v oboru

 • Návrh a realizace nové štukatérské výzdoby exteriéru a interiéru
 • Sgrafito, tažení profilů, zhotovování forem, odlévání do forem a následné osazení
 • Modelování z ruky, in situ
 • Restaurování, konzervování, rekonstruování uměleckořemeslných prací včetně jejich čištění a odsolování
 • Používám osvědčené a tradiční materiály se snahou se co nejvíce přizpůsobit původním technologickým a restaurátorským postupům – štuk, umělý kámen, sádra, románský cement
 • Spolupracuji s odborníky v daném oboru
 • Provádím stavebněhistorické průzkumy a operativní průzkumy a dokumentace historických staveb

Pracoval jsem pod vedením ak. mal. Marie Dočekalové na restaurování gotické kaple Litovel. Štukatérským pracím jsem se vyučil u pana Jaroslava Bezoušky. 

Reference

 

 • Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Sedlec u Kutné Hory
 • Fasáda obytného domu, Praskačka
 • Fasáda kostela sv. Bartoloměje, Pecka
 • Fasáda městského domu, Dvůr Králové nad Labem
 • Fasáda městského domu, Jaroměř
 • Restaurování interiéru kaple sv. Jiří, Litovel
 • Restaurování fasády Mozartea, Praha
 • Interiér Úřadu vlády České republiky, Praha
 • Restaurování barokních hlavic a interiéru kostela Prozřetelnosti Boží, Šenov u Ostravy
 • Rekonstrukce fasády usedlosti U Sýýýrovů, Lozice
 • Restaurování fasády Fürleovy kaple, Mikulášovice
 • Obnova fasády Sokolovny, Praha-Břevnov
 • Obnova slunečních hodin na fasádě kostela sv. Vavřince, Náchod

Fotogalerie

 
 

odeslat e-mailem vytisknout