PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Katalog služeb>>Královéhradecký kraj>>Neziskový sektor>>Život bez bariér, z.ú.

Katalog služeb

Neziskový sektor

zpět

 

Život bez bariér, z.ú.

Propamatky.info: Život bez bariér, z.ú. Život bez bariér, z.ú. Dlouhodobým cílem spolku je revitalizace památkově chráněné budovy bývalého kláštera paulánů v Nové Pace na Centrum služeb pro zdravotně postižené, seniory a veřejnost.

Život bez bariér usiluje více než 10 let o naplňování potřeb lidí se zdravotním postižením a seniorů a pomáhá jim se začleněním do společnosti. S novým občanským zákoníkem se původně občanské sdružení transformovalo k 1. lednu 2015 na zapsaný ústav. Dlouhodobým záměrem organizace je vybudování Centra Klášter, centra sociálních a doplňkových služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory i veřejnost v prostorách bývalého paulánského kláštera, pozdější nemocnice v Nové Pace. Díky evropské a dalším dotacím se postupně podařilo zrekonstruovat dva ze tří objektů tohoto areálu. Kromě bezbariérového ubytování a zázemí pro sociální služby nabízí objekty prostory pro vzdělávání i konferenční sál pro besedy, setkávání či workshopy.
 
Hlavní činností Života bez bariér je poskytování registrovaných sociální služby osobám s různým druhem zdravotního postižení a seniorům (denní stacionář, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství). Mezi další služby patří například rozsáhlá půjčovna s nabídkou 150 kusů kompenzačních pomůcek. Další zdravotně postižené podporuje Život bez bariér v jejich soběstačnosti tím, že jim poskytuje bezbariérové ubytování.
 
Od roku 2005 zaměstnává zdravotně postižené v chráněných dílnách. Tisíce originálních užitných i upomínkových předmětů z pedigu, keramické hlíny, látek a dalších materiálů zdobí nejednu domácnost v České republice i zahraničí.
 
Nedílnou součástí Života bez bariér jsou rozličné projekty zaměřené na podporu integrace zdravotně postižených a seniorů. Jedním z nich je například Nová Paka – bezbariérové město, bezbariérová iniciativa, která se rozvíjí od založení organizace. Jejím cílem je upozorňovat na architektonické bariéry ve městě Nová Paka a jeho okolí a přispívat k jejich postupnému odstraňování. Dalším projektem s názvem Prevence proti úrazům je každoroční organizování besed se stovkami žáků základních a středních škol, kterým vozíčkáři, osoby se zrakovým a dalším postižením umožňují sdílet zážitky a pocity, které přináší život s hendikepem a pomáhají jim zbavit se strachu a studu, který při kontaktu s postiženými lidmi prožívají.
 
Život bez bariér čerpá zkušenosti a podněty také u svých zahraničních partnerů. S polskými klienty ze Svazu nevidomých pořádá společné kulturní a sportovní akce, od partnerů ze Švýcarska se snaží především učit a přenosem poznatků a příkladů dobré praxe profesionalizovat své služby a rozvíjet integrační projekty.
 
V současné době se pracovníci Života bez bariér snaží rozproudit diskuzi s obyvateli a návštěvníky města Nová Paka tak, aby společně nalezli co nejlepší využití pro památkově chráněnou budovu bývalého barokního kláštera – nejstarší a největší budovu provozovaného areálu, kterou chce organizace zachránit. Toto dlouhodobé úsilí vyjadřuje i název každoročně pořádaného benefičního festivalu Klášter žije!
 
Střediska sociálních služeb: Denní stacionář, Centrum bez bariér a Klášter, Opolského Nová Paka

Fotogalerie

 
 

Dokumenty

 

pdf.pngDosavadní přehled průběhu projektu [PDF, 46.1 kB]

 

odeslat e-mailem vytisknout